Uneven Odds : the Electoral Success of the Belgian Vlaams Blok, the German Republikaner and the Dutch Centrumdemocraten on the Premises of the Political System

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12088
Title: Uneven Odds : the Electoral Success of the Belgian Vlaams Blok, the German Republikaner and the Dutch Centrumdemocraten on the Premises of the Political System
Author: Jungerstam-Mulders, Susanne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 1999-11-01
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/12088
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: The aim of this thesis is to study the electoral success of three extreme right-wing parties on the premises of the political system. The parties in focus are the Belgian Vlaams Blok (VB), the Dutch Centrumdemocraten (CD) and the German Republikaner (REP), which are all undisputed representatives of the 'core' extreme right-wing family in present-day Western Europe. Further, the features of the political system are divided into party system features and features related to the institutional setting of a country. The former include, among other features, the fragmentation of the party system, the electoral volatility and the polarisation and cartellisation of the party system. The latter include, amongst others, the complexity of the system, federal structures, the election system and the legal constraints that can affect the performance of extreme right-wing parties in elections. The study is conducted as a case study in the sense that it aims to an in-depth analysis of the electoral success of three parties on the premises of the political systems of each of countries under which they reside. However, the study takes its starting point in the theoretical discussion concerning the potential impact of various political system features on extreme right-wing parties in general, which enables a systematic analysis of the cases, and the application of a comparative perspective to the findings. The study concludes in that the political systems of the three countries studied, indeed provide different opportunities and restraints for the three extreme right-wing parties to succeed electorally. Some political system features prove, however, to affect the electoral success of the parties differently than the theoretical discussion had led us to expect. In addition, the Belgian system appears to be advantageous for the electoral success of the Vlaams Blok with regard to most political system features studied, whereas the Dutch and the German systems prove to combine multiple disadvantageous and restraining conditions affecting the electoral success of the Centrumdemocraten and the Republikaner. Yet, the German system appears to be the most restraining system, which is due to the fact that some of the political features appear even more restraining for the German extreme right than similar features in the Netherlands.Avhandlingens avsikt är att undersöka tre högerextremistiska partiers framgång i val på det politiska systemets premisser, nämligen det belgiska Vlaams Blok (VB), det nederländska Centrumdemocraten (CD) och det tyska Republikaner (REP). Dessa tillhör alla den s.k. 'kärnfamiljen' av högerextremistiska partier i dagens Europa. Studien tar sin utgångspunkt i en analysram, vari det politiska systemet är indelat i partisystemvariabler och variabler som relaterar till det politiska systemets institutionella strukturen. De förra inkludera bl.a. partisystemets fragmentering, kartellisering, ideologiska polarisering jämte väljarrörlighet, medan de institutionella strukturerna inkluderar t.ex. det politiska systemets komplexitet, federala strukturen, valsystem och juridiska begränsningar som kan påverka högerextremistiska partiers framgång i val. Undersökningen utgörs av fallstudier av de tre partiernas framgång i val på det politiska systemets premisser. Utgångspunkten i en generell teoretisk referensram möjliggör dock en systematisk analys i de tre fallstudierna, likväl som ett jämförande perspektiv på undersökningens resultat. I avhandlingen finner jag att undersökningens olika politiska system de facto skapar olika förutsättningar för de tre högerextremistiska partierna att nå framgång i val. Dock visar avhandlingen på att somliga systemaspekter tar sig annorlunda uttryck än den teoretiska diskussionen föranledde oss att anta. Därtill visar undersökningen att det belgiska politiska systemet är gynnsamt för het Vlaams Blok med avseende på nästan alla systemaspekter som undersöktes. Däremot kombinerar de nederländska och tyska systemen flertalet karakteristika som begränsar eller förtrycker de Centrumdemocratens och die Reublikaners möjligheter till framgång i val. Det tyska systemet visar sig vara det system som begränsar ett högerextremistiskt partis framgångar mest, vilket i sig inte beror på antalet begränsande karakteristika, utan snarare på att flertalet systemaspekter har en än mera genomgripande effekt i Tyskland än motsvarande aspekter i Nederländerna.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: extreme right-wing parties
party systems
Belgium
Netherlands
Germany
right-wing parties
political systems
Europe
oikeistopuolueet
poliittiset järjestelmät
Eurooppa
äärioikeisto
puoluejärjestelmät
Belgia
Alankomaat
Saksa
högerekstremistiska partier
partisystem
Belgien
Nederländerna
Tyskland
högerpartier
politiska system
Europa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.80Kb PDF View/Open
abstract_sv.pdf 48.80Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record