Luokka-aseman merkitys nuorten pääkaupunkiseutulaisten lukemisessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12093
Title: Luokka-aseman merkitys nuorten pääkaupunkiseutulaisten lukemisessa
Author: Uuksulainen, Sanna
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 2007-10-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12093
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa selvitetään luokka-aseman merkitystä suomalaisten nuorten lehtien lukutottumuksissa. Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymykseen, onko lehtien lukemisessa nähtävissä yhteiskunnallisiin luokkarakenteisiin viittaavaa eriarvoisuutta? Haastateltavina on 12 pääkaupunkiseudulla asuvaa nuorta opiskelijaa. Opiskelijat on valittu eritasoisista oppilaitoksista aina ammattikoulusta yliopistoon. Erilaisten opintolinjojen lisäksi haastateltavien luokka-asemaa määrittää heidän vanhempiensa koulutus ja nykyinen ammatti. Haastatteluissa on pääpaino neljällä haastatteluja varten valitsemallani lehdellä: Suomen Kuvalehdellä, Helsingin Sanomilla, Iltalehdellä ja 7 Päivää -lehdellä. Lisäksi haastatteluissa käsitellään jonkin verran muita lehtiä ja sähköistä mediaa. Tutkimuksessa käyn läpi Suomen yhteiskuntaluokkien historiaa alkaen 1900-luvulta edeten keskustelemaan siitä, millä tavoin luokkien eriarvoisuus on nähtävissä nykypäivänä. Lisäksi käsittelen sitä, kuinka yhteiskuntaluokat näkyvät lehdissä ja niiden lukijoissa. Vertailukohteena ovat brittiläiset lehdet ja Englannissa tekemäni kandidaatin työ ulkosuomalaisten nuorten lehtien lukemisesta. Tutkimusmenetelmänä käytän teemahaastatteluja. Teemoinani ovat lehtien lukutottumukset, lähipiirin vaikutus nuorten lukutottumuksiin sekä mielikuvat lehdistä ja niiden lukijoista. Ensimmäisessä osiossa kartoitan sitä, kuinka paljon haastateltavat lukevat haastatteluja varten valittuja lehtiä ja muita julkaisuja. Toisessa teemaosiossa tarkastelen haastateltavien lapsuudenperheen ja ystäväpiirin lukutottumuksia ja niiden vaikutusta haastateltaviin. Kolmannessa teemaosiossa käsittelen sitä, kuinka luokkasidonnaisia mielikuvia haastateltavilla on tietyistä lehdistä ja niiden lukijoista. Käytän myös apuna koko väestöä kartoittavia tutkimuksia, erityisesti suoraan lehdiltä saamiani Taloustutkimus Oy:n (2006) KMT Lukija Syksy05/Kevät06:n (Levikintarkastus Oy) tuloksia. Tutkimukseni keskeinen tulos on, että luokka-asemalla on haastatteluotoksessani vaikutusta lehtien lukemiseen ja muista lukijoista muodostettuihin mielikuviin. Opiskeluala vaikuttaa lukutottumuksiin. Myös lähipiiri, erityisesti vanhemmat, ovat tärkeällä sijalla siinä, mitä lehtiä nuoret alkavat itse lukea. Joissakin tapauksissa pelkkä vanhempien antama esimerkki tietyn lehden lukemisesta riittää, mutta yhtä lailla merkittäviä ovat vanhempien kanssa yhdessä vietetyt lukuhetket lapsuudessa ja sitä kautta saatu innostus tietyntyyppiseen lukemiseen. Myös koko väestöä kartoittava tutkimustieto tukee sitä, että luokka-asema vaikuttaa lukemiseen. Esimerkiksi akateemisesti koulutetut ovat yliedustettuina tiettyjen lehtien lukijaprofiileissa. Tärkeimpiä tutkimuksessa käytettyjä lähteitä ovat Pierre Bourdieun (1984) Distinction, Beverly Skeggsin (2004) Class, self, culture, Sanna Sanaksenahon (2006) Eriarvoisuus ja luottamus 2000-luvun Suomessa, suomalaista luokkayhteiskuntaa käsitteleviä teoksia (esim. Blom 1999) sekä sosiaalista pääomaa käsittelevät teoriat (Putnam 2000, Halpern 2005).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: lukeminen
lukutottumukset
yhteiskuntaluokat
nuoret
opiskelijat
sanomalehdet
aikakauslehdet
pääkaupunkiseutu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.23Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record