Mummojen ja miesten juttuja : Nuorten naisten näkemyksiä rahapelin pelaamisesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12100
Title: Mummojen ja miesten juttuja : Nuorten naisten näkemyksiä rahapelin pelaamisesta
Author: Hotti, Saija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2000-03-08
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12100
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia nuorten naisten käsityksiä rahapelien pelaamisesta. Samalla etsittiin selitystä siihen, miksi naiset eivät pelaa rahapelejä samassa määrin kuin miehet. Tutkielma on tehty Raha-automaattiyhdistyksen toimeksiannosta, ja rahapeleistä raha-automaatit ovatkin keskeisessä asemassa rahapeleistä puhuttaessa. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on Serge Moscovicin sosiaalisten representaatioiden teoria. Sosiaaliset representaatiot ovat ihmisten yhteisiä kommunikaation välityksellä muodostuvia tulkintoja maailmasta, ihmisten "arkiteorioita” asioista ja ilmiöistä. Tulkinnan apuna on käytetty myös Tajfelin ja Turnerin teoriaa sosiaalisesta identiteetistä, jonka mukaan sosiaalinen identiteetti on yksilön sosiaalisten identifikaatioiden summa. Empiirisenä aineistona on neljä fokusryhmäkeskustelua, joihin osallistui yhteensä 32 20-25-vuotiasta naista. Kaksi ryhmistä muodostui osallistujista, jotka ilmoittivat pelaavansa jotakin raha-automaatti- tai kasinopeliä vähintään joka toinen kuukausi, ja kahden ryhmän osallistujat ilmoittivat pelaavansa kerran puolessa vuodessa tai harvemmin. Kaikki olivat kuitenkin pelanneet jotakin edellä mainittua peliä viimeisen kahden vuoden aikana. Analyysi muodostuu kahdesta osasta. Sana-assosiaatioille rahapeli-sanasta tehtiin korrespondenssianalyysi, jonka tulokset viittaavat siihen, että enemmän pelaavat naiset assosioivat rahapeliin konkreettisia asioita, kuten tiettyjä pelejä ja pelipaikkoja, ja harvemmin pelaavat naiset liittävät rahapeleihin yleisemmän tason asioita, kuten pelaamisen syitä ja seurauksia. Keskusteluaineiston analyysissa keskeisimmiksi representaatioiksi nousivat representaatiot pelin tyypillisistä pelaajista mummoina ja miehinä. Pelaamisesta puhuttiin myös erilaisina pelaamistyyppeinä, joita ovat sattumalta pelaaminen, pelaamalla pelaaminen, tapapelaaminen ja ongelmapelaaminen. Naisten vähäisempää pelaamista selitetään sosiaalisen identiteetin teorian avulla johtuvaksi haluttomuudesta samaistua tyypillisiksi koettuihin pelaajiin ja heidän edustamaansa maailmaan. Tutkielman keskeisiä lähteitä ovat Moscovici (1981, 1984 ja 1988), Tajfel (1981) ja Walker (1995).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: rahapelit - käsitykset
identiteetti - naiset
naiset - pelaaminen - rahapelit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.83Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record