Mummojen ja miesten juttuja : Nuorten naisten näkemyksiä rahapelin pelaamisesta

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Hotti, Saija
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:49:44Z
dc.date.available 2009-09-08T09:49:44Z
dc.date.issued 2000-03-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12100
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia nuorten naisten käsityksiä rahapelien pelaamisesta. Samalla etsittiin selitystä siihen, miksi naiset eivät pelaa rahapelejä samassa määrin kuin miehet. Tutkielma on tehty Raha-automaattiyhdistyksen toimeksiannosta, ja rahapeleistä raha-automaatit ovatkin keskeisessä asemassa rahapeleistä puhuttaessa. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on Serge Moscovicin sosiaalisten representaatioiden teoria. Sosiaaliset representaatiot ovat ihmisten yhteisiä kommunikaation välityksellä muodostuvia tulkintoja maailmasta, ihmisten "arkiteorioita” asioista ja ilmiöistä. Tulkinnan apuna on käytetty myös Tajfelin ja Turnerin teoriaa sosiaalisesta identiteetistä, jonka mukaan sosiaalinen identiteetti on yksilön sosiaalisten identifikaatioiden summa. Empiirisenä aineistona on neljä fokusryhmäkeskustelua, joihin osallistui yhteensä 32 20-25-vuotiasta naista. Kaksi ryhmistä muodostui osallistujista, jotka ilmoittivat pelaavansa jotakin raha-automaatti- tai kasinopeliä vähintään joka toinen kuukausi, ja kahden ryhmän osallistujat ilmoittivat pelaavansa kerran puolessa vuodessa tai harvemmin. Kaikki olivat kuitenkin pelanneet jotakin edellä mainittua peliä viimeisen kahden vuoden aikana. Analyysi muodostuu kahdesta osasta. Sana-assosiaatioille rahapeli-sanasta tehtiin korrespondenssianalyysi, jonka tulokset viittaavat siihen, että enemmän pelaavat naiset assosioivat rahapeliin konkreettisia asioita, kuten tiettyjä pelejä ja pelipaikkoja, ja harvemmin pelaavat naiset liittävät rahapeleihin yleisemmän tason asioita, kuten pelaamisen syitä ja seurauksia. Keskusteluaineiston analyysissa keskeisimmiksi representaatioiksi nousivat representaatiot pelin tyypillisistä pelaajista mummoina ja miehinä. Pelaamisesta puhuttiin myös erilaisina pelaamistyyppeinä, joita ovat sattumalta pelaaminen, pelaamalla pelaaminen, tapapelaaminen ja ongelmapelaaminen. Naisten vähäisempää pelaamista selitetään sosiaalisen identiteetin teorian avulla johtuvaksi haluttomuudesta samaistua tyypillisiksi koettuihin pelaajiin ja heidän edustamaansa maailmaan. Tutkielman keskeisiä lähteitä ovat Moscovici (1981, 1984 ja 1988), Tajfel (1981) ja Walker (1995). en
dc.language.iso fi
dc.subject rahapelit - käsitykset fi
dc.subject identiteetti - naiset fi
dc.subject naiset - pelaaminen - rahapelit fi
dc.title Mummojen ja miesten juttuja : Nuorten naisten näkemyksiä rahapelin pelaamisesta fi
dc.identifier.laitoskoodi 706
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.83Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record