Tšetšenian merkitys Venäjälle

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12109
Title: Tšetšenian merkitys Venäjälle
Author: Palonkorpi, Mikko
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2000-03-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12109
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimus käsittelee Tšetšenian merkitystä Venäjälle. Analyysi jakautuu kolmeen tasoon. Valtiotasoon, aluetasoon ja globaalitasoon. Ensisijaisena tavoitteena on selvittää, mikä on Tšetšenian merkitys Venäjälle eri analyysitasoilla. Tutkimuksessa Tšetšenian merkitystä Venäjälle käsitellään Barry Buzanin turvallisuuskompleksimallin sekä geopoliittisen puskurivyöhykkeen käsitteen avulla. Turvallisuuskompleksimallissa tarkastellaan Venäjän, Iranin ja Turkin välistä turvallisuuskeskinäisriippuvuutta Kaukasuksella. Turvallisuuskompleksissa pyritään erottelemaan turvallisuussektoreita, joita ovat poliittinen, sotilaallinen, taloudellinen ja yhteisöllinen sektori. Puskurivyöhyke -käsitteen avulla käsitellään Venäjän pyrkimyksiä pitää Trans-Kaukasus omassa etupiirissään. Valtiotasolla Tšetšenian itsenäisyyspyrkimykset ovat muodostuneet uhkaksi Venäjän federaation suvereniteetille. Venäjän kannalta Tšetšenian itsenäisyysvaatimusten hyväksyminen saattaisi muodostua ennakkotapaukseksi, jota muut Venäjän federaation tasavallat ja alueet voivat käyttää hyväkseen omissa itsenäisyyspyrkimyksissään. Tämä voisi johtaa Venäjän kannalta vaikeasti hallittavaan dominofektiin, joka voisi uhata Venäjän federaation yhtenäisyyttä. Tšetšeniasta on muodostunut Venäjän kannalta hankala levottomuuspesäke, josta levottomuudet ovat levinneet Tšetšenian naapuritasavaltaan Dagestaniin. Aluetasolla Tšetšenian merkitys Venäjälle kytkeytyy Venäjän pyrkimyksiin kontrolloida poliittisesti Trans-Kaukasuksen ja Keski-Aasian IVY-maita. Venäjän pyrkimyksissä Tšetšenian kautta kulkeva öljyputki on ollut avainasemassa. Venäjästä riippumattomattomat uudet öljyputkilinjaukset ovat kasvattaneet Turkin ja Yhdysvaltojen vaikutusvaltaa Kaukasuksen alueella. Öljyputkilinjauksien seurauksena Kaukasukselle on syntynyt kaksi löyhää taktista liittoutumaa, jossa Venäjä, Iran ja Armenia kuuluvat yhteen liittoutumaan ja Yhdysvallat, Turkki, Georgia ja Azerbaidzhan toiseen. Globaalitasolla Naton itä-laajentuminen on heikentänyt Venäjän kansainvälistä asemaa ja sen seurauksena lähialueiden merkitys Venäjälle on korostunut. Kaukasuksen ja Keski-Aasian poliittinen kontrollointi liittyy venäläisen identiteetin suunnasta käytyyn kamppailuun, jota ovat leimanneet pyrkimykset Venäjän suurvalta-aseman palauttamiseksi. Venäjän suurvalta-asema perustuu kahteen tekijään, jotka ovat ydinaseet ja laajojen maa-alueiden poliittinen kontrollointi Venäjän federaation rajojen ulkopuolella. Tutkimuksen aineisto koostuu lähinnä kansainvälisen politiikan kausijulkaisuista ja sanomalehtiartikkeleista. Tärkeimpinä teorialähteinä ovat olleet Barry Buzanin teos People, States & Fear sekä Barry Buzanin, Ole Weaverin ja Jaap de Wilden teos Security: A New Framework for Analysis.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: itsenäisyysliikkeet
Tšetšenia
suverenitetti
Venäjän federaatio
suurvaltapolitiikka
Venäjä
turvallisuuskompleksimalli - sovellukset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.03Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record