Rådgivande kommunala folkomröstningar som stöd för politiskt beslutsfattande : en studie av användningen av rådgivande kommunala folkomröstningar i samband med kommunsammanslagningsfrågor

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12113
Title: Rådgivande kommunala folkomröstningar som stöd för politiskt beslutsfattande : en studie av användningen av rådgivande kommunala folkomröstningar i samband med kommunsammanslagningsfrågor
Author: Alenius, Markus Kristian
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-05-12
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12113
Thesis level: master's thesis
Abstract: En folkomröstning kan ses som folkets möjlighet att vara med och direkt påverka politiska beslut istället för att överlåta denna möjlighet på förtroendevalda. I och med användningen av folkomröstningar möts två demokratiska synsätt, d.v.s. den direkta demokratin och representativ demokrati. I Finland är folkomröstningarna rådgivande till sin natur vilket innebär att kommunfullmäktige inte är bunden att följa folkomröstningens resultat. I och med att ordnandet av folkomröstningar helt och hållet är frivilligt är det även kommunfullmäktige som besluter huruvida en folkomröstning ordnas eller inte. Denna avhandling pro gradu fokuserar på de rådgivande kommunala folkomröstningarna som handlat om eventuella kommunsammanslagningar under åren 1990 – 2009. Syftet är att ge en överblick av i vilken folkomröstningar använts i samband med kommunsammanslagningsfrågor och samtidigt granska vilka skillnader man kan se mellan folkomröstningsförfarandet i kommuner av olika storlek. Utgående från bl.a. Dag Anckars (2004) och Dahl & Tuftes (1973) resultat och teorier granskar uppsatsen i vilken mån man kan anse att antagandet om att användningen av folkomröstningar bäst lämpar sig för mindre enheter och därmed även används flitigast i dessa stämmer. Vidare granskar uppsatsen huruvida valdeltagandet är högre i mindre kommuner än i stora samt i vilken mån kommuninvånarna i mindre kommuner är mer negativt inställda till en kommunsammanslagning. I vilken mån kommunfullmäktige följt resultatet i de ordnade folkomröstningarna granskas också. Resultaten av en analys av samtliga kommunsammanslagningar som ägt rum under åren 1990 – 2008 samt som kommer att genomföras 2009 visar att användningen av folkomröstningar antalsmässigt förekommit oftare i mindre kommuner men procentuellt sett oftare i större kommuner. I de fall där en folkomröstning ordnats kan däremot konstateras att användningen av folkomröstningar är betydligt vanligare i den mindre kommunen än den större. Samma resultat gäller även för valdeltagandet och resultatet i folkomröstningen. I de fall där folkomröstningar ordnats i samtliga kommuner som berörs av en eventuell kommunsammanslagning är valdeltagandet överlag högre i de mindre kommunerna samtidigt är även motståndet mot en sammanslagning är högre i den mindre kommunen. För frågan i vilken mån fullmäktige följt resultatet i folkomröstningen kan det konstateras att fullmäktiges beslut motsvarat folkomröstningsresultatet i de flesta fall men trots allt att fullmäktige fattat ett annat beslut i lite knappt var femte ordnad folkomröstning.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: suora demokratia
kansanäänestykset
kuntaliitokset
Suomi
direkt demokrati
folkomröstning
kommunsammanslagning


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.94Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record