Isoäidit, äidit ja tyttäret työtovereina : Sairaalaosaston henkilökunnan ja heidän esimiesten kokemuksia ja käsityksiä eri-ikäisyydestä työyhteisössä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12135
Title: Isoäidit, äidit ja tyttäret työtovereina : Sairaalaosaston henkilökunnan ja heidän esimiesten kokemuksia ja käsityksiä eri-ikäisyydestä työyhteisössä
Author: Ahonen, Pirjo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2007-12-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12135
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten eri-ikäisyys koetaan työyhteisössä, ja mitä se merkitsee yhteisön jäsenille yhteisöllisyyden näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten työntekijät kokevat eri-ikäiset kollegat, sekä, onko iällä merkitystä työyhteisön arjessa. Lisäksi tarkastelun kohteena oli, tuoko nuoruus tai ikääntyneisyys jotakin lisäarvoa yhteisölle? Tutkimuskohteena olivat sairaalaosaston työntekijät ja heidän esimiehensä. Empiirisenä aineistona oli neljä fokusryhmäkeskustelua, joihin osallistui yhteensä 10 henkilöä. Ryhmät oli jaettu kolmeen ikäryhmään seuraavasti: alle 35 v, 36 - 45 v, yli 46 v, sekä esimiehet ilman ikäryhmittelyä. Yhteisöllisyyttä lähestyttiin haastattelutilanteissa ilmapiirin, sosiaalisen tuen, yhteistyön, keskustelukulttuurin ja toisiin suhtautumisen avulla. Aiheiden valintaan on taustalla vaikuttanut Perkka-Jortikan tekemä tutkimus, Sosiaalinen hyvinvointi ja yhteisöllisyys työssä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin esimiesten asenoitumista eri-ikäisiin työntekijöihin. Tätä aihetta tarkasteltiin esimiesten näkökulmasta. Aineisto koostuu kahdesta teoriaohjautuvasta sisällönanalyysistä, joissa valittu teoria on ohjannut teemahaastattelujen aihevalintaa. Teemahaastattelun aihealueet muodostuivat yhteisöllisyyttä käsittelevistä aiheista. Ensimmäisen analyysin tavoitteena oli selvittää, miten eri-ikäisyys näyttäytyy työyhteisön arjessa. Toisen analyysin tavoitteena oli selvittää, mitä eri-ikäisyys merkitsee työyhteisölle. Eri-ikäisyys näyttäytyi toisaalta ihmisten välisissä suhteissa ja toisaalta siinä, miten työtä tehdään. Pääpiirteissään eri-ikäisyys ilmeni positiivisena ja yhteisöllisyyttä lisäävänä seikkana. Eri-ikäisiin työntekijöihin suhtauduttiin pääsääntöisesti myönteisesti, ja työntekijät tunsivat saavansa ikään katsomatta tukea omaan työhönsä. Ilmapiiri oli eri-ikäisten keskuudessa hyvä, ja yhteistyö sujui joustavasti. Eri-ikäisyys nähtiin työyhteisössä yhteisöllisyyttä rikastuttavana asiana. Tämä näkemys nousi vahvasti esiin kaikissa ryhmissä. Nuoret toivat yhteisöön tuoreutta ja dynaamisuutta, vanhemmat puolestaan vakautta ja luotettavuutta. Tärkeimmät lähteet olivat: Ilmarinen, J. (1999). Ikääntyvä työntekijä Suomessa ja Euroopan unionissa - tilannekatsaus sekä työkyvyn, työllisyyden ja työllisyyden parantaminen. Perkka-Jortikka, K. (1992). Sosiaalinen hyvinvointi ja yhteisöllisyys työssä. Tutkimus toimihenkilöiden työn arjesta 1980-luvun Suomessa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: terveydenhuoltohenkilöstö
sairaalat
työntekijät
yhteisöllisyys
työyhteisö
ikä
ikäero
eri-ikäisyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.99Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record