Johtajuus organisaatiossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12145
Title: Johtajuus organisaatiossa
Author: Pääkkö, Elina
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2006-11-06
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/12145
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Monesti ajatellaan, että organisaatiot nousevat tai kaatuvat johdon kykyjen mukaan. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan taloustieteellisten menetelmien avulla johtajuuden merkitystä organisaatioissa. Tutkitaan, miten johtajan persoona vaikuttaa alaisten kannustimiin ja organisaation toimintaan, sekä miten johtaminen vaikuttaa tiimin toimintakykyyn. Pohditaan myös sitä, mikä saa alaiset seuraamaan johtajaa. Tutkielmassa oletetaan, että johtaminen perustuu sekä johtajan informaatioetuun alaisiin nähden, että johtajan kykyyn motivoida alaiset työpanoksen suorittamiseen. Johtamistyylien vaikutusta yrityksen voittoihin ja työntekijöiden kannustimiin tutkitaan vertaamalla autokraattista ja empaattista johtamistyyliä ympäristössä, jossa alaiset tuottavat innovatiivisia projekteja, joista johtaja valitsee toteutettavat. Osoitetaan, että liian empaattinen johtaja ei aina ole osakkeenomistajien mieleen, koska hän hyväksyy innovaatioita, joista kaikki eivät välttämättä ole tuottavia, vaan heikentävät yrityksen voittoa. Empaattinen johtaja sopii kuitenkin yrityksiin, joissa vallitsee rikas ideailmasto (keskivahva toimiala), mutta joissa projektien tuottavuus ei ylitä työntekijälle maksettavia kannustimia. Vastaavasti, yrityksessä, jossa uusia ideoita syntyy vähemmän (heikko toimiala), osakkeenomistajat hyötyvät enemmän autokraattisen pääjohtajan valitsemisesta, koska tämä ei hyväksy tuottamattomia innovaatioita. Informaatiolla johtamisen mallissa oletetaan, että johtajalla on tieto alaisten työpanoksen tuottavuudesta. Tiimissä toimivien alaisten työpanos on sitä suurempi, mitä suuremmaksi he uskovat työpanoksensa tuoton. Johtaja viestittää signaalikäyttäytymisellään, johtamalla esimerkillä tai kannustamalla, alaisille näiden työpanoksen tuottavuudesta. Osoitetaan, että tiimin johtaminen esimerkillä on kannustamalla johtamista tehokkaampaa. Esimerkillä johtaminen vakuuttaa alaiset paremmin heidän työpanoksensa tuottavuudesta, koska johtaja pyrkii oman työpanoksensa avulla osoittamaan, että sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen on kannattavaa. Tutkielmassa tarkastellaan myös johtajan strategisen suuntautumisen vaikutusta organisaation suorituskykyyn ja työntekijöiden kannustimiin. Osoitetaan, että tilanteessa, jossa pääjohtajalla on tiettyä toimialaa suosiva visio, voidaan tällä vaikuttaa alaisten kannustimiin yrityksen kustannuksia laskevasti. Tutkielman keskeisimmät lähteet ovat Hermalinin (1998) ja Rotembergin & Salonerin (1993) ja (2000) mallit.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: organisaatiot - johtaminen
organisaatiotutkimus - johtajuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.84Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record