Suomen Attacin jäsenistön sosiaalinen muotokuva

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12148
Title: Suomen Attacin jäsenistön sosiaalinen muotokuva
Author: Nivala, Anu
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2005-04-28
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12148
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millainen liike Suomen Attac on jäsenistönsä perusteella. Onko Attac uusi yhteiskunnallinen liike vai poikkeaako sen jäsenistö yli 30 vuotta sitten syntyneiden liikkeiden jäsenistöstä? Minkälaisia muutoksia liikkeiden jäsenistöissä ja sitä kautta itse liikkeissä on mahdollisesti vuosikymmenien aikana tapahtunut? Asiaa selvitetään tarkastelemalla jäsenistöä suhteessa 1980-luvulla syntyneeseen uusien yhteiskunnallisten liikkeiden teoriaan sekä vertailemalla jäsenistön koostumusta aiempaan suomalaiseen ja ulkomaalaiseen liiketutkimukseen. Tarkoituksena on hahmottaa ja kuvailla millainen on Attacin jäsenistön sosiaalinen muotokuva. Muotokuva pitää sisällään jäsenistön ikäjakauman, sukupuolen, koulutuksen, sosiaaliryhmän sekä pääasiallisen toiminnan. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan jäsenistön kansalaisosallistumista äänestyskäyttäytymisen, poliittisen suuntautuneisuuden ja kansalaisjärjestöaktivismin avulla sekä vertaillaan jäsenistön mielipiteitä järjestön yleisiin linjauksiin. Tutkielmassa hahmotettua jäsenistön sosiaalista muotokuvaa verrataan koko Suomen väestöön ja sitä kautta saadaan arvokasta tietoja kansalaisjärjestöjen jäsenistä auttamaan itse järjestöjen luonteen ymmärtämisessä. Uusien yhteiskunnallisten liikkeiden teoria on hahmotettu tutkielmassa lähinnä Kaj Ilmosen ja Martti Siisiäisen (1998) toimittaman teoksen Uudet ja vanhat liikkeet sekä Alberto Meluccin kirjoitusten perusteella. Jäsenistön käsittelyssä olen edellä esitettyjen lisäksi käyttänyt apunani Klaus Ederin (1993) uuden keskiluokan jakoa. Saamiani tuloksia olen verrannut Elina Lampisen (1988) tutkimus tuloksiin EVY:n jäsenistöstä, Risto Alapuron (1984) vetämän tutkimusharjoituskurssin loppuraporttiin Sadankomitean jäsenistöstä, Olavi Borgin (1988) tutkimuksiin Vihreän liikkeen aktivisteista sekä Timo Järvikosken (1979) kirjoitukseen ympäristöaktivisteista. Itse tutkielman aineisto koostuu vuoden 2002 keväällä Attacin jäsenistöltä sosiologian laitoksen toimesta kerätystä lomakekyselystä. Kysely lähetettiin kaikille Attacin jäsenille ja sen vastausprosentiksi muodostui 46. Jäsenistö ei ole pienoiskuva koko Suomen kansasta, mutta 1970-luvulta lähtien syntyneiden uusien yhteiskunnallisten liikkeiden jäsenistöistä määritellyt ominaisuudet toteutuvat Attacissa selvästi. Jäsenistö on erittäin korkeasti koulutettua ja hyvin keskiluokkaista. Poikkeavaa aikaisempien uusien yhteiskunnallisten liikkeiden jäsenistöön verrattuna on Attacin jäsenistön keskuudesta löytyvä erittäin laaja ikäjakauma. Lisäksi jäsenistön laajan ikäjakauman sisältä löytyy mielenkiintoisesti kaksi yliedustettua ikäryhmää, vuosina 1944 - 1950 sekä 1974 - 1980 syntyneet. Ikäryhmien sosiaalisissa taustoissa ei juurikaan ole eroja eikä eri ikäisten ihmisten mielipiteetkään Attacille tärkeistä asioista hämmästyttävästi poikkea paljon toisistaan. Kansalaisosallistumisessa sen sijaan mielenkiintoisia eroja ikäryhmien välillä tulee näkyviin. Attacin poikkeavan laaja ikäjakauma ei kuitenkaan vaikuta siihen, etteikö Attacia voisi kutsua uudeksi yhteiskunnalliseksi liikkeeksi, koska kaiken ikäisten jäsenien muut ominaisuudet vastaavat niin hyvin 1980-luvulla muokatun teorian mukaista kuvaa sekä muiden suomalaisten ja ulkomaalaisten uusien yhteiskunnallisten liikkeiden jäsenistöjä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: uudet yhteiskunnalliset liikkeet
kansalaisjärjestöt
Suomi
Attac
jäsenet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.27Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record