Radionkuuntelu identiteettivalintana : Suhde radioon nuorten aikuisten puheessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Communication en
dc.contributor Helsingfors universitet, Kommunikationslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Vanhatalo, Juha-Pekka
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:50:44Z
dc.date.available 2009-09-08T09:50:44Z
dc.date.issued 2004-04-05 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12170
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimus käsittelee nuorten aikuisten radionkuunteluvalintoja identiteettikysymyksenä. Tutkimusaineisto koostuu 12:sta 20–27-vuotiaan pääkaupunkiseutulaisen teemahaastattelusta, jotka on tehty keväällä 2003. Näiden haastattelujen diskurssianalyyttisen tarkastelun kautta tutkitaan nuorten aikuisten puhetta radionkuunteluvalinnoistaan sekä heidän tapojaan jäsentää omia kuunteluvalintojaan suhteessa radiotarjonnan kokonaisuuteen. Työssä tarkastellaan myös radionkuunteluvalintojen perusteluita ja radionkuunteluun liitettäviä arvostuksia. Tutkimuksen taustana on Suomen radiotoiminnassa Yleisradion monopoliaseman päättymisen jälkeen ja erityisesti 1990-luvun loppupuolella tapahtunut suuri murros. Vanhasta, perinteiseen yleisradiotoimintaan perustuneesta radiokulttuurista on siirrytty uuteen kulttuuriteollispohjaiseen radiokulttuuriin. Murroksessa suuren yleisön yleiskanavista on edetty formaattiradioihin ja kohderyhmäajatteluun radiotoiminnan perustana. Uuden radion ympäristössä kuunteluvalinnat ovat muuttuneet entistä yksilöllisemmiksi, mikä korostaa työn keskeisten käsitteiden maun ja identiteetin osuutta valintojen teossa. Työn yhtenä tarkoituksena on selvittää teoreettisten käsitteiden soveltuvuutta radionkuunteluvalintojen tutkimiseen. Tutkimuksessa esitetään, että makumieltymyksistä kertomalla rakennetaan identiteettejä radionkuuntelijana itselle ja muille. Identiteetit nähdään puheessa rakennettavina ja tilanteittain vaihtelevina asemoitumisina, joissa on kyse yhteisyyden kokemisesta ja erottautumisesta. Tulosten tulkinnassa hyödynnetään mm. Pierre Bourdieun esittämiä ajatuksia mausta kulttuurisen erottautumisen välineenä sekä Gerhard Schulzen elämysyhteiskunnan teoriaa, jonka mukaisesti katsotaan kulttuurituotteiden kulutusvalintojen synnyttävän sosiaalisia makumiljöitä. Radion muutoksen teoreettisena viitekehyksenä on siirtymä vanhasta radiokulttuurista radion uuteen järjestykseen, mistä ovat kirjoittaneet Taisto Hujanen ja Per Jauert sekä Pentti Kemppainen. Tutkimuksessa hahmotellaan, miten radionkuuntelua voi käyttää identiteettivälineenä. Tärkeimmiksi identiteettijäsennyksiksi osoittautuivat ikä, musiikkityyli, kuuntelijoiden suhde puheeseen radiossa, suhde radion toimintatapaan sekä musiikkisuhteen innokkuus. Näillä jäsennyksillä haetaan oma paikka radiotarjonnan kentältä ja perustellaan tehdyt kuunteluvalinnat. Nuorten aikuisten puheelle radionkuuntelusta on tyypillistä voimakas yksilöllisyyden korostus, eikä kuunteluvalintoja juuri käytetä identiteetin viestimiseen muille. Identiteettijäsennyksiä hahmotetaan silti yhteisten merkitysjärjestelmien avulla. Kuuntelijat voidaan jakaa radiosuhteen tietoisuuden perusteella kahteen tyyppiin: tiedostavaan ja tiedostamattomaan. Tiedostava suhde radionkuunteluvalintoihin perustuu harkintaan ja kyseenalaistaa valtavirtaradion formaatteihin ja soittolistoihin pohjautuvan toimintatavan. Tiedostavasti kuunteluvalintoihinsa suhtautuvat myös jäsentelevät kanavatarjontaa eräänlaisen arvohierarkian avulla. Tiedostamattomampi suhde kuunteluvalintoihin perustuu tottumuksiin, ja siinä radion tarjonta hyväksytään itsestäänselvyytenä. Tutkimus osoittaa, että nuoret kuuntelijat ovat sisäistäneet melko laajalti uuden radion toimintatavan ja merkitykset. He tulkitsevat radiotoimintaa kaupallisen radion lähtökohdista, ja sen toimintaperiaatteisiin suhtaudutaan realistisen ymmärtävästi. Tällöin Yleisradion nähdään toimivan samojen periaatteiden mukaisesti ja julkisradion erottautuminen kaupallisista toimijoista jää heikoksi. en
dc.language.iso fi en
dc.subject radio en
dc.subject radiokanavat en
dc.subject radioasemat en
dc.subject identiteetti en
dc.subject nuoret aikuiset en
dc.subject diskurssianalyysi en
dc.title Radionkuuntelu identiteettivalintana : Suhde radioon nuorten aikuisten puheessa en
dc.identifier.laitoskoodi 709 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.44Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record