Indonesia konfliktiteoreettisesta näkökulmasta: tapaustutkimuksen kohteena Aceh

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Rönkkö, Anitra Sofia
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:50:52Z
dc.date.available 2009-09-08T09:50:52Z
dc.date.issued 2002-10-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12179
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimus käsittelee Indonesiaa konfliktiteoreettisesta näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mikä on Indonesian oletettu konfliktirakenne ja miten se vaikuttaa tapaustutkimuksen kohteena olevaan Acehin alueeseen, joka vaatii itsenäisyyttä Indonesiasta muun muassa historiallisin ja taloudellisin perustein. Tavoitteena on myös analysoida konfliktirakenteen purkamisyrityksiä ja esitellä vaihtoehtoisia strategioita. Teoreettisena viitekehyksenä on käytetty Edward E. Azarin pitkittyneen sosiaalisen konfliktin teoriaa sekä täydentävänä teoriana Indonesian olosuhteista erikoistutkija Timo Kivimäen näkemyksiä Indonesian konfliktialttiudesta. Tutkimuksessa aineistoa käsitellään Azarin teorian pohjalta aina siirtomaa-ajasta nykyaikaan konfliktirakenteen syvällisemmän ymmärtämyksen saavuttamiseksi. Azarin mukaan konfliktirakenteeseen vaikuttavat moniyhteisöllisyys, jossa yhteisöjen vastakkaisuus nousee ongelmatekijäksi sekä tarpeiden tyydyttämättömyys, jotka jaetaan hyväksynnän, pääsyn ja turvallisuuden tarpeisiin. Azar tarkoittaa tällä implisiittisesti demokratian puutetta, joka Kivimäen mukaan ilmenee Itä- ja Kaakkois-Aasian alueella sijaitsevissa valtioissa siten, että ne ovat olleet silmiinpistävän vahvoja ja väkivaltaisia kansalaisiaan kohtaan. Tämä puolestaan patoaa konfliktin impulsseja. Azarin teoriassa käsitellään myös valtion roolia, joka pitkittyneen sosiaalisen konfliktin maissa on usein heikko ja legitimiteetin puutteesta kärsivä. Konfliktin kansainvälinen ulottuvuus on Azarin teoriassa joko sotilaallis-poliittisiin suhteisiin perustuva tai taloudellinen. Tutkimuksessa havaitaan Indonesian konfliktirakenteen rakentuvan pala palalta siirtomaakaudesta lähtien. Erityisen tärkeä konfliktirakenteen kannalta on Indonesian itsenäistymisen kausi, jolloin käytiin perustuslaillista keskustelua Indonesian valtiomuodosta ja päädyttin epädemokraattiseen perustuslakiin olosuhteiden vuoksi. Toinen tärkeä konfliktirakenteen tekijä on presidentti Suharton kausi, jolloin vahvistettiin keskitettyä hallintoa. Suharton kaudessa havaitaan myös eliittitason vaikutus konfliktiin. Keskitetty hallinto yhdessä korruptoituneen hallinnon kanssa on tehnyt Indonesian demokraattisen murroksen hyvin vaikeaksi. Nykyajassa Indonesian suurin ongelma Acehin kohdalla on asevoimien ihmisoikeusrikkomukset Acehissa sekä hallituksen sitoutumattomuus konfliktin ratkaisuyrityksiin. Indonesian ja Acehin välille on syntynyt konfliktin kierre jota on vaikea katkaista, kun hallitus pitäytyy vanhoihin strategioihin, joka puolestaan vaikuttaa negatiivisesti konfliktirakenteen purkuyrityksiin. Tutkimuksen aineisto on kvalitatiivista ja se sisältää akateemisia julkaisuja, aikakausilehtien artikkeleita, raportteja ja uutisia koskien Indonesiaa. Konfliktiteoreettinen aineisto perustuu em. Edward E. Azarin teokseen “The Management of Protracted Social Conflict. Theory and Cases.” sekä Timo Kivimäen teokseen ”Saarivaltio viidakkoveitsen terällä. Analyysi Indonesian konflikteista.” Indonesiaa koskevassa osiossa on käytetty Indonesian tutkijoiden ja asiantuntijoiden teoksia, joista tärkeimpänä Adam Schwartzin ”A nation in waiting. Indonesia´s Search for Stability.” en
dc.language.iso fi
dc.subject Indonesia fi
dc.subject Aceh fi
dc.subject konfliktintutkimus fi
dc.title Indonesia konfliktiteoreettisesta näkökulmasta: tapaustutkimuksen kohteena Aceh fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.29Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record