Competition, Innovations and the Inverted-U Relationship

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12204
Title: Competition, Innovations and the Inverted-U Relationship
Author: Santavirta, Torsten
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-11-10
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12204
Thesis level: master's thesis
Abstract: Syftet med detta arbete är att undersöka sambandet mellan konkurrens och innovationer. I arbetet granskas vilken inverkan konkurrensen har på den tekniska utvecklingen. Denna teoretiska granskning baserar sig på tillväxtteorier som behandlar konkurrensens dels positiva, dels negativa inverkan på företagens incitament att investera i forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU). Samspelet mellan konkurrens och god företagsstyrning behandlas även i detta arbete. Vidare utarbetas en utveckling till det tidigare formaliserade teoretiska sambandet mellan de stimulerande effekterna av offentligt understöd till privat FoU -verksamhet, och deras samverkan med konkurrens, analytiskt. De tre grundläggande antagandena i detta arbete är följande: 1) konkurrenspolitik och FoU-politik har komplementära effekter på FoU-verksamheten; 2) understödet till den privata FoU-verksamheten bör vara väl övervakat för att ha stimulerandeeffekter; 3) FoU-understödets stimulerande effekt antas vara kraftig vid en måttlig konkurrensnivå. Ur detta arbete framgår, det att näringsgrenens interna konkurrensläge bör tas i betraktande då beslut om allokeringen av FoU understöd görs. Vad angår övervakningen av understöden pekar detta arbete på att de bör övervakas noggrant för att uppnå positiva resultat. Slutligen visas det i arbetet, att de stimulerande effekterna av understöd till privat FoU-verksamhet är som kraftigast vid måttliga nivåer av konkurrens.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: konkurrens
teknologisk utveckling
ekonomisk tillväxt


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.39Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record