Dynaamiset probit-mallit ja taantumajaksojen ennustaminen

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/12206
Title: Dynaamiset probit-mallit ja taantumajaksojen ennustaminen
Author: Nyberg, Henri
Contributor: University of Helsinki, Mathematics and Statistics (Faculty of Social Sciences)
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Binäärisiä aikasarjoja on toistaiseksi ekonometrisessa tutkimuksessa tutkittu kohtuullisen vähän. Viime vuosina on kuitenkin esitetty uusia aikasarjamalleja, joissa yksinkertaisinta ns. staattista mallia on laajennettu erilaisilla dynaamisilla rakenteilla. Tutkimuksessa tarkastellaan Yhdysvaltojen ja Saksan taantumajaksojen ennustamista Kaupin ja Saikkosen (2007) esittämiä uusia dynaamisia ns. autoregressiivisen rakenteen sisältäviä malleja käyttäen. Aiemmin käytettyihin malleihin tehtävän vertailun lisäksi usean kuukauden pituisten ennusteiden yhteydessä tutkitaan heidän esittämää uutta ns. iteratiivista ennustemenetelmää aiemmin käytettyyn suoraan menetelmään nähden. Tutkimuksen teoriaosassa tarkastellaan dynaamisten probit-mallien ominaisuuksia, kuten parametrien suurimman uskottavuuden estimointia sekä mallien diagnostiikkaan ja ennustamiseen liittyviä kysymyksiä. Hypoteesien testaamista käsittelevässä luvussa esitetään kaksi autoregressiivisen osan tarpeellisuutta testaavaa LM-testiä. Mallien estimoinneissa sekä estimointijakson ulkopuolelle muodostetuissa ennusteissa ns. autoregressiivisen osan sisältämät mallit osoittautuvat käyttökelpoisimmiksi malleiksi. Parhaimmat mallit antavat mm. selkeät taantumasignaalit ennen vuonna 2001 alkanutta, viimeksi esiintynyttä, taantumajaksoa. Dynaamisen probit-mallin tapauksessa iteratiiviset ennusteet ovat suoria ennusteita parempia. Lyhyen ja pitkän koron välinen erotus, eli tuottokäyrä, on aiempien tutkimusten havaintojen tapaan erityisen hyvä taantumajaksoja ennakoiva selittävä muuttuja. Maiden kotimaisten tuottokäyrien lisäksi myös ulkomaisella tuottokäyrällä sekä maiden osaketuotoilla havaitaan tilastollisesti merkitsevää ennustevoimaa. Yhdysvaltojen ja Saksan välinen korkoero näyttäisi olevan hyödyllinen selittäjä Saksan tapauksessa. Tutkimuksen tärkein lähde on Kaupin ja Saikkosen (2007) artikkeli. Mallien rakentelun ja ennustemenetelmien kannalta myös Chauvetin ja Potterin (2005) artikkeli on merkittävä. Teoriaosan kannalta keskeisiä lähteitä ovat Davidsonin ja MacKinnonin kirja (1993) sekä autoregressiivisen osan LM-testiä esitettäessä heidän artikkelinsa (1984) apumallit. Taantumajaksojen ennustamisessa keskeisimpiä ovat Bernardin ja Gerlachin (1998) sekä Estrellan ja Mishkinin (1998) artikkelit. Korkojen, erityisesti tuottokäyrän, ja osaketuottojen taantumaennustevoimaa on lisäksi tarkasteltu useissa muissakin tutkimuksissa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/12206
Date: 2007-10-18
Subject: tilastomenetelmät
dynaamiset probit-mallit
taantumajaksot
ennustaminen
iteratiiviset ennusteet
estimointi
Lagrange Multiplier -testi -- LM-testi
tuottokäyrät


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.94Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record