Dynaamiset probit-mallit ja taantumajaksojen ennustaminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12206
Title: Dynaamiset probit-mallit ja taantumajaksojen ennustaminen
Author: Nyberg, Henri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Mathematics and Statistics
Date: 2007-10-18
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12206
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Binäärisiä aikasarjoja on toistaiseksi ekonometrisessa tutkimuksessa tutkittu kohtuullisen vähän. Viime vuosina on kuitenkin esitetty uusia aikasarjamalleja, joissa yksinkertaisinta ns. staattista mallia on laajennettu erilaisilla dynaamisilla rakenteilla. Tutkimuksessa tarkastellaan Yhdysvaltojen ja Saksan taantumajaksojen ennustamista Kaupin ja Saikkosen (2007) esittämiä uusia dynaamisia ns. autoregressiivisen rakenteen sisältäviä malleja käyttäen. Aiemmin käytettyihin malleihin tehtävän vertailun lisäksi usean kuukauden pituisten ennusteiden yhteydessä tutkitaan heidän esittämää uutta ns. iteratiivista ennustemenetelmää aiemmin käytettyyn suoraan menetelmään nähden. Tutkimuksen teoriaosassa tarkastellaan dynaamisten probit-mallien ominaisuuksia, kuten parametrien suurimman uskottavuuden estimointia sekä mallien diagnostiikkaan ja ennustamiseen liittyviä kysymyksiä. Hypoteesien testaamista käsittelevässä luvussa esitetään kaksi autoregressiivisen osan tarpeellisuutta testaavaa LM-testiä. Mallien estimoinneissa sekä estimointijakson ulkopuolelle muodostetuissa ennusteissa ns. autoregressiivisen osan sisältämät mallit osoittautuvat käyttökelpoisimmiksi malleiksi. Parhaimmat mallit antavat mm. selkeät taantumasignaalit ennen vuonna 2001 alkanutta, viimeksi esiintynyttä, taantumajaksoa. Dynaamisen probit-mallin tapauksessa iteratiiviset ennusteet ovat suoria ennusteita parempia. Lyhyen ja pitkän koron välinen erotus, eli tuottokäyrä, on aiempien tutkimusten havaintojen tapaan erityisen hyvä taantumajaksoja ennakoiva selittävä muuttuja. Maiden kotimaisten tuottokäyrien lisäksi myös ulkomaisella tuottokäyrällä sekä maiden osaketuotoilla havaitaan tilastollisesti merkitsevää ennustevoimaa. Yhdysvaltojen ja Saksan välinen korkoero näyttäisi olevan hyödyllinen selittäjä Saksan tapauksessa. Tutkimuksen tärkein lähde on Kaupin ja Saikkosen (2007) artikkeli. Mallien rakentelun ja ennustemenetelmien kannalta myös Chauvetin ja Potterin (2005) artikkeli on merkittävä. Teoriaosan kannalta keskeisiä lähteitä ovat Davidsonin ja MacKinnonin kirja (1993) sekä autoregressiivisen osan LM-testiä esitettäessä heidän artikkelinsa (1984) apumallit. Taantumajaksojen ennustamisessa keskeisimpiä ovat Bernardin ja Gerlachin (1998) sekä Estrellan ja Mishkinin (1998) artikkelit. Korkojen, erityisesti tuottokäyrän, ja osaketuottojen taantumaennustevoimaa on lisäksi tarkasteltu useissa muissakin tutkimuksissa.In the econometric literature, there is not much research on binary time series. However, in the last couple of years, some new binary time series models have been suggested where the traditional static model is extended by different kinds of dynamic structures. In the thesis, the main goal is to forecast the economic recession periods occurred in the United States and Germany. Especially, it is interesting to consider new so called autoregressive models suggested by Kauppi and Saikkonen (2007). They also proposed a new iterative framework for multiperiod forecasts. Iterated multiperiod forecasts are compared with previously used direct forecasts. The parameter estimation of the employed dynamic models can be done by a maximum likelihood method described in the theoretical part of the thesis. Model diagnostics and forecasting procedures are as well considered. Two LM tests for the usefulness of the autoregressive part are also proposed. It is shown that the models with autoregressive part seem to outperform the static probit models in terms of in-sample and out-of-sample predictions. The best forecasting models give the distinct recession signals of the forthcoming recession which started in 2001. In the dynamic probit model with the lagged recession indicator, the iterative forecasts seem to be superior to direct forecasts. Several empirical studies have proposed that the yield curve, which is defined as a spread between long and short term interest rates, is an accurate explanatory variable in recession forecasting. As in previous studies, the domestic yield curve is an important predictor variable in both countries but also the foreign yield curve, stock market returns and, in the case of Germany, the interest rate differential between the United States and Germany are statistically significant predictors in the dynamic probit models. The most important reference is the article of Kauppi and Saikkonen (2007). Chauvet and Potter (2005) have also proposed important model variants and forecasting methods for the binary time series models. Davidson and MacKinnon's book (1993) and their article (1984) are important references for the theoretical part and especially for the proposed LM tests for the autoregressive part. The articles of Bernard and Gerlach (1998) and Estrella and Mishkin (1998) are important references for the recession forecasting. The forecasting power of the yield curves and the stock returns are also considered in numerous other articles.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tilastomenetelmät
dynaamiset probit-mallit
taantumajaksot
ennustaminen
iteratiiviset ennusteet
estimointi
Lagrange Multiplier -testi -- LM-testi
tuottokäyrät
dynamic probit models
recessions
forecasting
iterative forecasts
LM tests
yield curves


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 48.94Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.82Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record