European roaming markets - why are international roaming tariffs high?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12207
Title: European roaming markets - why are international roaming tariffs high?
Author: Katramo, Mikko Ilmari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-11-09
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/12207
Thesis level: master's thesis
Abstract: This paper studies international roaming markets in Europe. The object of this paper is to conclude, why international roaming prices are very high. The main question is whether the prices are high because of collusion or because of some other reasons. I approach this question by modeling different factors that might raise prices. I use the following three articles in modeling: Shy (2001), Kultti and Leppämäki (2004) and Salsas and Koboldt (2003). Other important references of this paper are: Economides (1996) and Laffond and Tirole (2000). I also study if collusion can be equilibrium in international roaming markets and distinguish different factors that favor collusion. In addition I use the related industrial organization, access pricing and network economics theories in my analysis. In chapter four I discuss that self-sustaining collusion can work for MNOs in international roaming and is more consistent with reality than the fully competitive example. In addition, I distinguish many factors that favor collusion in international roaming markets. I also reason that a collusive strategy across and inside country borders can be equilibrium. On the other hand, I show that inter operator tariffs (IOTs) can be high in competitive markets yet because of imperfect traffic direction systems. Bulk discount are used aside with traffic direction. Modeling bulk discounts prevails that bulk discounts probably increase the usage of roaming services. It is not clear how they affect to prices. In addition I reason that consumer behavior and negotiations rules have features that mute competition and thus probably raise prices. Modeling alliances prevails that it is probable that alliances increase wholesale prices. This reflects to retail prices as well. In addition the prices that alliance MNOs apply are probable higher than what non alliance members apply. Even though international roaming markets have many features that might raise prices I come to the conclusion that mobile network operators are engaged in tacit collusion in Europe.Tämä työ tarkastelee kansainvälisiä verkkovierailupuhelumarkkinoita Euroopassa. Työn tavoite on vastata kysymykseen, miksi puheluiden hinnat ovat hyvin korkeita. Pääkysymys on, johtuvatko korkeat hinnat kolluusiosta vai jostain muusta syystä. Lähestyn tätä ongelmaa mallintamalla tekijöitä, jotka saattavat nostaa hintoja. Mallinnuksessa käytän seuraavia kolmea artikkelia: Shy (2001), Kultti ja Leppämäki (2004) ja Salsas ja Koboldt (2003). Muita tärkeitä viitteitä tässä työssä ovat: Economides (1996) ja Laffond ja Tirole (2000). Tutkin myös voiko kolluusio olla tasapaino kansainvälisillä verkkovierailumarkkinoilla. Tämän lisäksi analysoin korkeita hintoja yleisen toimialatalous-, sisäänpääsyhinnoittelu- ja verkostotaloustiedekirjallisuuden valossa. Kappaleessa neljä perustelen, että itseään ylläpitävä kolluusio on kannattava strategia verkko-operaattoreille. Perustelen myös, että kolluusiivinen strategia voi olla tasapaino operaattoreiden välillä maanrajojen sisällä ja niiden yli. Esitän myös useita markkinoita kuvaavia tekijöitä, jotka puoltavat kolluusiota. Toisaalta osoitan että hinnat voivat olla korkeita johtuen jo pelkästään epätäydellisestä liikenteen ohjauksesta. Operaattorit käyttävät liikenteenohjauksen rinnalla määräalennuksia puheluiden tukkumarkkinoilla houkutellakseen lisää liikennettä verkkoonsa. Mallinnus paljasti, että ne luultavasti lisäävät verkkovierailupalveluiden käyttöä. Kuitenkaan niiden vaikutuksesta hintoihin ei voi ei tässä työssä olevan analyysin perusteella sanoa mitään varmaa. Lisäksi osoitan kuluttajien käyttäytymisessä ja operaattoreiden välisten sopimusten neuvottelusäännöissä olevan tekijöitä, jotka todennäköisesti vähentävät kilpailua ja siten nostavat hintoja. Tällä hetkellä operaattorit muodostavat kiireellä liittoutumia. Liittoumien mallintaminen osoittaa, että ne luultavasti nostavat tukkuhintoja. Tämä heijastuu myös vähittäishintoihin. Vaikka kansainvälisillä verkkovierailumarkkinoilla on monia ominaisuuksia, jotka saattavat nostaa hintoja, tulen työssäni siihen tulokseen, että todennäköisempi korkeiden hintojen selittäjä on kolluusio.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: roaming
access pricing
network economics
collusion
verkkovierailu
puhelumaksut
kolluusio
toimialatalous
sisäänpääsyhinnoittelu
verkostotalous


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.59Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.79Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record