Työ Manuel Castellsin verkostoyhteiskunnassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12216
Title: Työ Manuel Castellsin verkostoyhteiskunnassa
Author: Erkkilä, Mattias Kullervo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-04-18
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12216
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä yritysten verkostoituminen ja verkostoyhteiskunta merkitsevät työn kannalta. Pääasiallisena tutkimuskohteena on Manuel Castellsin The Information Age -trilogia (1988) ja konkreettisena tutkimusongelmana on selvittää miten työ ja työn muutokset on trilogiassa esitetty ja käsitteellistetty. Tutkimusote on käsiteanalyyttinen. Castellsin holistisen teorianäkemyksen takia tarkastelun kohteeksi tulevat myös trilogiassa esitetyt laajemmat väitteet informationaalisesta kapitalismista ja verkostoyhteiskunnasta. Tutkielman aluksi luodaan katsaus suomalaisten tutkijoiden ja asiantuntijoiden yritysverkostoja ja verkostotyötä koskeviin kirjoituksiin. Yritysverkostoja käsittelevä suomalainen kirjallisuus kykenee tarjoamaan kuitenkin vain jokseenkin yksisilmäisen käsityksen työstä ja työntekijöistä. Verkostoissa työskentelevät ihmiset nähdään lähes automaattisesti yrittäjinä, ja samalla unohdetaan työn yhteiskunnallinen ulottuvuus. Laajemman näkökulman saamiseksi selvitetään miten työ ja työn muutokset on esitetty verkostoyhteiskuntaa käsittelevässä The Information Age -trilogiassa. Tämä edellyttää myös Castellsin verkostoyhteiskuntaa koskevan kokonaisrakennelman tarkastelemista. Castellsin trilogian ongelmaksi osoittautuu viitekehyksen epämääräisyys sekä sen ylikorostaminen tutkittavien ilmiöiden suhteen, jonka seurauksena työtä koskevat määritelmät jäävät epäselviksi. Trilogian arviointia laajennetaan luomalla katsaus tieteellisissä julkaisuissa julkaistuihin The Information Age -trilogiaa käsitteleviin arvioihin ja artikkeleihin. Arvioiden kirjoittajat kritisoivat voimakkaasti työn teoriapohjaa ja käsitteiden analyyttista heikkoutta. Erityisesti kritiikkiä kohdistetaan Castellsin verkosto- ja verkostoyhteiskunta-käsitteisiin sekä hänen esittelemäänsä uuteen kehitysmuotoon - informationalismiin. Toisaalta moni arvioija pitää Castellsin työtä erinomaisena kuvauksena vuosituhannen vaihteen kehityskuluista. Rakentavan kritiikin määrä jää kuitenkin vähäiseksi. Tutkimuksen tulos ei vastaa odotuksia siinä mielessä, ettei kelvollista verkostotyön käsitteellistystä löydy tutkituista teksteistä. Castells nostaa The Informatio Age -trilogiassa kuitenkin esille monta näkökulmaa, jotka olisi otettava suuremmassa määrin huomioon myös suomalaisessa verkostoja koskevassa keskustelussa. Näistä merkittävin on verkostojen aiheuttama yhteiskunnallisen ja sosiaalisen rakenteen pirstoutuminen. Työn lähteitä ovat Suomessa julkaistut yritysverkostoja koskevat tutkimukset ja artikkelit, sekä tieteellisissä julkaisuissa julkaistut The Information Age -trilogiaa käsittelevät arviot ja artikkelit.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Castells, Manuel
yritystoiminta - verkostot
tietoyhteiskunta - työ
verkostotalous - työ
verkostotyö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.95Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record