Korkorakennemallit ja duraatioanalyysi luottoriskittömien joukkovelkakirjojen korkoriskin arvioinnissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12220
Title: Korkorakennemallit ja duraatioanalyysi luottoriskittömien joukkovelkakirjojen korkoriskin arvioinnissa
Author: Taipale, Mikko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2007-10-31
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12220
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu -työssäni tehtiin katsaus korkojen aikarakennetta ja luottoriskittömien joukkovelkakirjojen korkoriskin arviointia käsittelevään kirjallisuuteen. Tavoitteena oli tarkastella vaihtoehtoisia lähestymistapoja arvioida luottoriskittömien joukkovelkakirjojen korkoriskiä ja arvioida niiden hyviä ja huonoja puolia sekä teoreettisesti että empiiristen tulosten valossa. Tutkielman lähtökohtana oli, ettei kysymykseen parhaasta korkoriskin arviointimenetelmästä ole yksiselitteistä vastausta. Työssä käsitellään perinteisiä korkojen aikarakennetta selittäviä teorioita, jatkuva-aikaisia korkorakennemalleja sekä niihin liittyviä korkojen dynamiikkaa ohjaavia stokastisia prosesseja. Korkorakennemallien pohjalta johdettuja duraatiomalleja käsitellään sekä diskreetin että jatkuvan ajan kontekstissa. Duraatio on keskeisin joukkovelkakirjojen korkoriskin mittari. Sen avulla voidaan arvioida joukkovelkakirjan hinnan herkkyyttä koron muutoksille. Perinteinen ja käytetyin lähestymistapa korkoriskin arvioinnissa on ollut diskreetin ajan mallien käyttäminen. Niissä korkojen dynamiikkaa koskevat oletukset ovat yksinkertaisia ja rajoittavia, mutta toisaalta ne ovat hyvin helppokäyttöisiä. Jatkuva-aikaiset korkorakennemallit ja niiden pohjalta johdetut duraatiomallit tarjoavat teoreettisesti kehittyneemmän vaihtoehdon arvioida korkoriskiä. Niiden huono puoli on mallien monimutkaisuus ja siitä johtuvat ongelmat. Empiiristen tutkimusten perusteella ei voida tehdä yksiselitteistä johtopäätöstä parhaasta korkoriskin arviointimenetelmästä. Käytetyimmät diskreetin ajan duraatiomallit, Macaulay-duraatio ja modifioitu duraatio ovat teoreettisista puutteistaan huolimatta tuottaneet pääosin yhtä hyviä tuloksia kuin kehittyneemmät yhden faktorin käyttöön perustuvat jatkuva-aikaiset duraatiomallit. Toisaalta osa tutkimuksista antaa viitteitä siitä, että jatkuva-aikaisissa korkorakennemalleissa ja niiden pohjalta johdetuissa duraatiomalleissa käytettävien faktoreiden lukumäärän lisääminen parantaisi mallien kykyä arvioida korkoriskiä. Faktoreiden lukumäärän lisääminen kasvattaa tosin mallien monimutkaisuutta ja heikentää niiden käytettävyyttä käytännön korkoriskin arvioinnissa. Tärkeimmät lähteet: Murto, Risto (1992): Korkorakennemallien käyttö korkoriskin arvioinnissa ja hallinnassa. ETLAn keskusteluaiheita, No. 411. Ilmanen, Antti (1989): Duraatioanalyysin käyttö joukkovelkakirjan korkoriskin arvioinnissa ja hallinnassa. Suomen Pankin keskustelualoitteita 18/89. Bierwag, Gerald O. (1987): Duration Analysis. Managing Interest Rate Risk. Cambridge, Massachussetts. Vasicek, Oldrich (1977): An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, Vol. 5, 177-188. Longstaff, Francis A. – Schwartz, Eduardo S. (1992): Interest Rate Volatility and the Term Structure: A Two-Factor General Equilibrium Model. The Journal of Finance, Vol. 47, No. 4, 1259-1282.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: joukkovelkakirjat
korkorakennemallit
korkoriski
korko
riskinarviointi
duraatioanalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.08Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record