Adverse Selection and Costly Screening in Credit Markets

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Allmän statslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Vauhkonen, Jukka
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:51:32Z
dc.date.available 2009-09-08T09:51:32Z
dc.date.issued 1999-03-01 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12226
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tässä työssä tarkastelen luottomarkkinoiden toimintaa tilanteessa, jossa luotonhakijoiden haitallinen valikoituminen vaikeuttaa pääomien tehokasta kohdentumista. Oletan, että luotonhakijoiden investointiprojektien tuottavuus ja sitä kautta luotonmaksukyky ovat luotonhakijoiden yksityistä tietoa. Luotonantajat voivat kuitenkin vähentää epäsymmetrisestä informaatiosta aiheutuvia ongelmia investoimalla kustannuksekkaaseen luotonhakijoiden etukäteisarviointiin. Etukäteisarvioinnilla luotonantajat voivat vähentää epäsymmetrisen informaation määrää ennen luottosopimuksen allekirjoittamista. Ensimmäisessä mallissani johdan optimaaliset rahoitussopimukset monopoliluotonantajan ja erilaisten luotonhakijaryhmien välillä tilanteessa, jossa hyvien luotonhakijoiden investointiprojektien luottojen todennäköisyysjakauma on huonojen luotonhakijoiden vastaavaa todennäköisyysjakaumaa parempi ensimmäisen asteen stokastisen dominanssin mielessä. Osoitan, että luotonantajan ja huonojen luotonhakijoiden välinen yksiselitteisesti optimaalinen rahoitussopimus on osakepääoman ja myyntioptiosopimuksen yhdistelmä silloin, kun luotonantaja pystyy uskottavasti sitoutumaan stokastiseen etukäteisarviointiin. Tämä tulos eroaa kirjallisuudessa esitetystä tuloksesta, että tavallinen velkasopimus on optimaalinen rahoitussopimus ympäristössä, jossa oletus monopoliluotonantajasta on korvattu täydellisten luottomarkkinoiden oletuksella. Toisessa mallissani arvioin, kuinka kahden pankin välinen antolainauskorkokilpailu vaikuttaa kustannuksekkaan ja epätäydellisen luotonhakijoiden etukäteisarvioinnin tasoon ympäristössä, jossa vain toisella pankilla on mahdollisuus arvioida luotonhakijat etukäteen. Vertaan optimaalisia investointeja etukäteisarviointiin monopoli- ja duopolimalleissa ja osoitan, että kilpailun lisääntyminen ei vaikuta kyseisiin investointeihin, kun yleinen taloudellinen tilanne on heikko. Kilpailu lisää investointeja etukäteisarviointiteknologiaan yleisen taloudellisen tilanteen ollessa tyydyttävä ja vähentää niitä, kun yleinen taloudellinen tilanne on hyvä. Lisäksi osoitan, että pankkikilpailun kireys on mallissani yleisen taloudellisen tilanteen kasvava funktio. en
dc.language.iso fi en
dc.subject mallintaminen - optimointi - luotot en
dc.subject luotot - kilpailu - pankit en
dc.title Adverse Selection and Costly Screening in Credit Markets en
dc.identifier.laitoskoodi 711 en
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiatsavhandling sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.66Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record