"Kun elämän eteen nousi seinä" Syöpään sairastuneiden käsityksiä sairaudesta, elämästa ja kuolemasta 1990-luvun aikakauslehtien haastattelujen valossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12229
Title: "Kun elämän eteen nousi seinä" Syöpään sairastuneiden käsityksiä sairaudesta, elämästa ja kuolemasta 1990-luvun aikakauslehtien haastattelujen valossa
Author: Koivisto, Anu Sisko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2000-11-15
URI: http://hdl.handle.net/10138/12229
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena olivat 1990-luvun Apu-, Anna-, Eeva- ja Kotilääkärilehdissä julkaistut syöpään sairastuneiden ihmisten haastattelut. Mielenkiinnonkohteena oli selvittää, miten syöpään sairastuneen ihmisen käsitykset yksilöllisyydestä, elämästä ja sen loppumisesta muuttuvat sairauden johdosta, koska vakavan sairauden kohdatessa ihminen joutuu konkreettisesti ja odottamatta silmätysten oman yksilöllisyytensä ja sen katoavuuden kanssa. Lisäksi tavoitteena oli etsiä erilaisia suhtautumistapoja sairauteen. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä oli, tunteeko sairastunut voivansa vaikuttaa toiminnallaan ja valinnoillaan elämänsä kulkuun. Aineisto (67 haastattelua) analysoitiin kvalitatiivisesti ensin narratiivisin menetelmin yhtenä nippuna ja myöhemmin pinomenetelmällä jakamalla aineisto useaan eri nippuun aineistolle tyypillisten piirteiden löytämiseksi. Narratiivisessa analyysissä korostuivat syöpään sairastumisen kriisinomaiset piirteet. Strategiat ja keinot kriisin käsittelyssä vaihtelivat yksilöittäin. Syöpää tutkimuksessa tarkasteltiin eräänlaisena odottamattomana riskinä, joka rikkoo sairastuneen arjen ja vaikuttaa hänen koko loppuelämäänsä. Syöpään voi sairastua kuka tahansa, syöpä ei valitse. Omalle kohdalle sitä ei kuitenkaan odoteta. Omakohtaisen kuoleman uhka nousi aineiston kolmanneksi pääasialliseksi teemaksi riskin ja kriisin ohella. Pelko kohdistui lähinnä itse kuoleman pelon sijaan elämän päättymiseen. Pinomenetelmän avulla hahmottui neljä erilaista tapaa suhtautua sairauteen: aktiivinen kieltäminen, aggressiivinen taistelu, sopeutuva hyväksyminen sekä passiivinen sopeutuminen. Yhtenäistä sairauden kulun kaavaa ei siis tämän tutkimuksen pohjalta voida esittää. Tutkimuksen tulokset korostavat identiteettien muuttumista elämän mukana. Koska ihmisen identiteetit muodostuvat vuorovaikutussuhteessa sosiaalisen ympäristön kanssa, sosiaalisen ympäristön muutokset heijastuvat ihmisen identiteettiin. Vakava sairastuminen muuttaa ihmisen sosiaalista ympäristöä ja aiheuttaa sen, että vanhat identiteettikäsitykset eivät vastaakaan enää todellisuutta. Tuloksissa korostuu yksilöelämän refleksiivisyys: ihmiset ovat sitä, mitä he valinnoillaan itsestään tekevät. Syöpä ei ole oma valinta, mutta sairastuminen siihen pakottaa ihmisen reagoimaan ja valitsemaan mitä erilaisimpien vaihtoehtojen välillä. Käytännön valintojen lisäksi sairauteen liittyy usein vielä vaikeampia henkilökohtaisia ongelmia. Ruumiin toiminnalla on selvä yhteys identiteettiin: vakava sairaus vaikuttaa elämään kokonaisvaltaisesti. Vakavan sairauden kohdatessa ihminen joutuu erityisesti muokkaamaan ja sopeuttamaan aikaisempia identiteettejään tilanteeseen sopivaksi. Tulokset tukevat käsitystä, että nykyihmiset perustavat ajattelunsa lähinnä omakohtaisille kokemuksilleen traditionaalisten ja kollektiivisten merkitysten sijaan. He näkevät itsensä itsenäisinä toimijoina ja kokevat olevansa vastuussa omasta elämästään. Myöhäismodernissa yhteiskunnassa vallitseva yksilöllisyys on tulosten valossa vahvaa. Vakavasti sairaanakin monella tuntuu säilyvän usko omiin mahdollisuuksiinsa valita ja vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin asioihin. Nykyihminen ei siis sairaanakaan välttämättä automaattisesti koe olevansa ulkopuolisten voimien armoilla, vaan hän saattaa pyrkiä säilyttämään kontrollin kaikin keinoin itsellään.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: syöpätaudit - identiteetti
yksilöllisyys - kertomukset - sairaat
kriisit - sairaus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.47Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record