Arviointien hyödyntäminen Euroopan unionin rakennerahoituksessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12256
Title: Arviointien hyödyntäminen Euroopan unionin rakennerahoituksessa
Author: Valovirta, Ville
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 1999-11-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12256
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmia koskevien arviointien hyödyllisyyttä päätöksenteossa. Tapauksina ovat Suomen tavoite 2 ja tavoite 6 -ohjelmien väliarvioinnit rakennerahastokaudella 1995-1999. Tutkimuksessa pyritään selvittämään (1) miten ja missä määrin arviointeja on käytetty hyödyksi rahoitusohjelmia koskevassa päätöksenteossa ja (2) mitkä tekijät hyödyntämiseen ovat vaikuttaneet. Näihin kysymyksiin vastaamalla pyritään myös osoittamaan, millä tavoin arviointien hyödyllisyyttä voitaisiin kehittää. Empiirinen aineisto koostuu 19:stä teemahaastattelusta, joissa on haastateltu ohjelmia ohjaavien seurantakomiteoiden jäseniä. Lisäksi aineistolla on käytetty ohjelmia koskevia asiakirjoja, kuten ohjelmien väliarviointiraportit sekä seurantakomiteoiden kokouspöytäkirjat. Tutkimuksessa tukeudutaan neljään arviointien hyödyllisyyttä koskevaan näkökulmaan. Ensinnäkin arvioinnit voidaan nähdä palautteella toimenpiteiden vaikutuksista päätöksentekoon. Tällöin korostuu arviointien välineellinen hyödyntäminen eli tulosten konkreettinen soveltaminen päätöksenteossa. Toiseksi arvioinnit voidaan nähdä ideoiden tarjoajina, jolloin keskeisiä ovat uudet näkökulmat sekä ongelmien tunnistaminen. Hyödyntäminen on tällöin luonteeltaan käsitteellistä. Kolmanneksi arviointi voidaan nähdä argumentteina. Tämä näkökulma korostaa päätöksenteon argumentatiivista luonnetta, jolloin arviointien hyödyntäminen on luonteeltaan toimintaa legitimoivaa. Neljänneksi arvioinnit voidaan käsittää oppimisen välineenä. Keskeistä on arvioinnin käsittäminen prosessina, jonka jokainen vaihe voi omalla tavallaan lisätä osapuolten välistä oppimista. Oppimisen näkökulma antaa mahdollisuuden myös yhdistää kolme edellistä perspektiiviä yhteen viitekehykseen, jossa arvioinnin hyödyntämistä on mahdollista tarkastella syklinä. Tämä hyödyntämisen ja oppimisen sykli toimii tutkimuksen kokoavana viitekehyksenä, ja se on muotoiltu James Marchin ja Johan Olsenin Ambiguity and Choice in Organizations -teoksessa (1979) esittämän mallin pohjalta. Tutkimuksessa havaittiin välineellisen hyödyntämisen jääneen verrattain vähäiseksi sekä tavoite 2 että tavoite 6 -ohjelman osalta. Tärkeimpien syiden todetaan liittyneen arvioinnin ajoitukseen sekä sen tulosten vakuuttavuuteen. Käsitteellinen hyödyntäminen oli työn laajuuteen nähden laajempaa tavoite 2 -ohjelmassa kuin tavoite 6 -ohjelmassa. Legitimoiva hyödyntäminen sitä vastoin oli melko hallitsevaa. Tämän päätellään liittyvän rakennerahoituksen toimeenpanojärjestelmään, joka koostuu lukuisista eri hallinnon tasoilla vaikuttavista toimijoista. Heillä on tarve perustella toimintaansa arvioinnin tarjoamalla argumenteilla. Lopulta todetaan, että huolimatta välineellisen hyödyntämisen vähäisyydestä ovat arviointiprosessit kyenneet lisäämäänn osapuolten välistä kollektiivista oppimista.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan unioni
rakennerahastot
rakennepolitiikka
päätöksenteko
Eurooppa
arviointitutkimus
käyttö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.07Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record