Kaupattavat päästöluvat ulkoisvaikutuksen korjausmenetelmänä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12271
Title: Kaupattavat päästöluvat ulkoisvaikutuksen korjausmenetelmänä
Author: McCabe, Susan
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-04-29
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12271
Thesis level: master's thesis
Abstract: Päästökauppa on toimintaa, jossa tuotantolaitosten päästöillä on rahallinen arvo ja jossa päästölupia voidaan ostaa ja myydä tarpeen mukaan. Päästökauppa liittyy Kioton ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on vähentää kansainvälisiä kasvihuonepäästöjä vuoden 1990 tasolle. Erityisesti hiilidioksidipäästöt kiihdyttävät kasvihuoneilmiötä, minkä seurauksena maapallon keskilämpötila nousee. EU:n vuonna 2005 alkava päästökauppa on herättänyt julkisuudessa vilkasta keskustelua lupamarkkinoiden asettamista vaatimuksista ja kustannuspaineista. Tämän tutkielman ensisijaisena tavoitteena onkin selvittää, millaiset ovat kaupattavat päästöluvat päästöjen ulkoisvaikutusta korjaavana menetelmänä, sekä mitkä ovat päästölupamarkkinoiden vahvuudet ja heikkoudet suhteessa muihin menetelmiin. Toinen tavoite liittyy läheisesti edelliseen ja sen tarkoituksena on etsiä vastausta siihen, miksi juuri tähän menetelmään on päädytty. Kasvihuonepäästöt ovat esimerkki negatiivisesta ulkoisvaikutuksesta ja niiden optimaalinen määrä on se, jolla päästöjen vähentämisen rajakustannukset ovat yhtä suuret kuin päästöistä aiheutuva rajahaitta. Kaupattavat päästöluvat ovat, ainakin teorian tasolla, kustannustehokas keino rajoittaa päästöt halutulle tasolle. Kaupankäynnin mahdollisuus takaa sen, että päästövähennyksiä tehdään siellä missä se on edullisinta. Lisäksi ne tarjoavat yrityksille dynaamisia kannustimia sijoittaa halvempaan ja parempaan tuotantoteknologiaan. Tutkielman ytimenä on kaksi mallia, joiden kautta pohdin optimaalisen päästöohjelman ominaisuuksia (Montero 2000) sekä kaupattavien päästölupien ajallisia ja maantieteellisiä ulottuvuuksia (Stevens & Rose 2000). Samassa yhteydessä tarkastelen kaupattavien päästölupien hyödykemäistä olemusta sekä markkinoiden laajuuden merkitystä ohjelman menestymiselle. Päästölupamarkkinat toimivat tehokkaimmin silloin, kun ne ovat mahdollisimman laajat, kaupankäynnin volyymi on suuri ja merkittäviä rajoitteita kaupankäynnille ei ole. Käytännön kokeilut kaupattavien päästölupien käytöstä ovat olleet positiivisia. Päästölupamarkkinoiden potentiaaliset ongelmat löytyvät toisaalta niiden sisäänrakennetuista ominaisuuksista ja toisaalta markkinoiden asettamista esteistä. Päästöohjelmaan kuulumattomien tahojen vapaaehtoisen osallistumisen sallimisella on haitallisen valikoitumisen vaara. Tällöin päästöjen vähennykset saattavat olla lähinnä kosmeettisia ja päästötasot voivat jopa nousta. Lisäksi kaupankäynnin transaktiokustannukset saattavat olla merkittävät, mikä alentaa kaupankäyntihalukkuutta. Teoreettisten mallien ongelmana on, että niiden oletukset ovat melko yksinkertaisia ja käytännön kannalta jopa ongelmallisia. Yksikäsitteistä vastausta siihen, ovatko päästölupamarkkinat menetelmänä parempi kuin jokin muu vaihtoehto, on ratkaistava tilannekohtaisesti.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ulkoisvaikutus
päästökauppa
ilmastonmuutos
päästöohjelma


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.11Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record