On Decision and Voting Rules

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12279
Title: On Decision and Voting Rules
Author: Miettinen, Paavo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-08-19
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/12279
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: In this thesis we consider the question how does the society choose the decision rule that it uses to make decisions? We consider a voting situation where a society has to decide on the rule to be used when choosing among two alternatives in the future. The voters do not know their preferences over the two alternatives with certainty at the time when the decision about the rule is made. One of the alternatives has a status quo position. We characterize the set of rules that survive if chosen to be used as the decision rules of the society. One property that these rules have is that they are able to sustain themselves when some other rule is brought up against them. The analysis is related to the set up of Barbera and Jackson (2004). While they consider finite societies in our set up the economy has an infinite amount of agents. We define a binary dominance relation over the set of decision rules and determine the von Neumann and Morgenstern stable set of voting rules. It turns out that the stable set always exists and is unique both in the finite and infinite society's case. However, the stable set is not a singleton. Additionally the stable set contains the set of self-stable voting rules that is the solution concept used by Barbera and Jackson (2004). Finally we consider the setup where neither alternative has a status quo position and establish the existence and uniqueness of a stable set.Tässä tutkielmassa tarkastellaan kysymystä, miten yhteiskunta valitsee päätössäännön, jolla se tekee päätöksen? Tutkielmassa käsitellään äänestystilannetta, jossa yhteiskunnan on päätettävä, millä äänestyssäännöllä se tulevaisuudessa valitsee kahdesta vaihtoehdosta. Yhteiskunnan päättäjät eivät tiedä preferenssejään näiden vaihtoehtojen suhteen varmuudella, kun päätös äänestyssäännöstä tehdään. Toisella vaihtoehdoista on vallitseva (status quo) asema. Tutkimuksessa luonnehditaan niiden sääntöjen joukkoa, joita yhteiskunta ei halua vaihtaa. Luonteenomaista näille säännöille on, että kun nämä säännöt asetetaan vastakkain jonkin vaihtoehtoisen säännön kanssa, ne jäävät voimaan. Analyysi ja ongelman asettelu liittyy läheisesti Barberan ja Jacksonin (2004) artikkeliin. Heidän artikkelissaan pohditaan yhteiskuntaa, jossa on äärellinen määrä agentteja. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhteiskuntaa, jossa agentteja on äärettömän monta. Tutkimuksessa määritellään dominanssirelaatio päätössääntöjen välille. Ratkaisukäsitteenä käytetään von Neumannin ja Morgesternin stabiilia joukkoa, joka määrätään dominanssirelaation avulla. Barbera ja Jackson määrittelevät ratkaisukäsitteen, jota he kutsuvat itse-stabiilisuudeksi. Tutkimuksestamme käy ilmi, että stabiili joukko on aina olemassa ja se on yksikäsitteinen sekä äärellisen että äärettömän yhteiskunnan tapauksessa. Stabiili joukko ei tosin ole yksiö, vaan se sisältää useita äänestyssääntöjä Lisäksi stabiili joukko sisältää itse-stabiilit äänestyssäännöt. Lopuksi luovumme oletuksesta, että toisella vaihtoehdoista on status quo asema, ja osoitamme että stabiili joukko on myös tällöin aina olemassa ja yksikäsitteinen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: voting
voting rules
stable set
äänestäminen
äänestyssäännöt
stabiili joukko


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.30Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.51Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record