"Kyl me aika landella ollaan" : Haastattelututkimus pääkaupunkiseudun lähikuntien haja-asutusalueille muuttaneista nuorista perheistä

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen sv
dc.contributor.author Puhakka, Tiina
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:53:31Z
dc.date.available 2009-09-08T09:53:31Z
dc.date.issued 2003-04-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12294
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkasteltiin taajamista pääkaupunkiseudun lähikuntien haja-asutusalueille 1990-luvun lopulla muuttaneita nuoria perheitä. Tutkimuksen aineistona olivat 11 pariskunnan ja yhden yksinhuoltajan teemahaastattelut. Haastateltavat poimittiin pääosin Maanmittaustoimiston kaupanvahvistajien arkistosta. Teoreettisena tulkinta- ja analyysikehikkona tutkimuksessa on käytetty elämäntavan ja elämäntyylin käsitteitä sekä pohdittu aikalaisdiagnostisen elämänpolitiikka -käsitteen soveltuvuutta henkilökohtaisen näkökulmasta. Tutkimuksessa käsiteltiin neljää keskeistä teemaa. Ensinnäkin on selvitetty haja-asutusalueelle muuton taustaa ja kuvattu haja-asumiseen liittyviä yleisiä piirteitä. Varsinaisia muuttomotiiveja on useita ja niihin pohjaavia kategorisointeja on tarkasteltu useammassa tutkimuksen luvussa. Toisena teemana tarkasteltiin niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet emotionaaliseen juurtumiseen asuntoon ja sen lähiympäristöön. Kolmantena teemana hahmotettiin asukkaiden asuinympäristöön liittämiä rauhallisuuden ja luonnonläheisyyden merkityksiä, mitä ne asukkaille tarkoittavat ja suhteessa mihin ne määritellään. Lopuksi käsiteltiin sitä, miten asukkaat ovat sopeutuneet sosiaalisesti uudelle asuinalueelle ja miten he suhtautuvat yhteistoimintaan naapureiden kanssa. Tutkimus osoitti, ettei haja-asutusalueille muuteta vain kaupunkialueiden hintatasoa edullisempien talojen ja tonttien vuoksi. Kaikki haastateltavat olivat tyytyväisiä maaseutumaiseen asuinympäristöönsä eivätkä aikoneet muuttaa takaisin taajamiin. Valtaosa haastateltavista oli ostanut vanhan talon, pariskunnista kaksi oli rakentanut talon itse ja kaksi perhettä asui vuokralla. Emotionaaliseen juurtumiseen vaikuttivat mahdollisuudet omatoimisesti muokata lähiympäristöä. Näin asunto pihapiireineen konkreettisesti tehtiin omaksi. Asunnon luonnonläheisyys ja riittävä oma rauha määriteltiin suhteessa fyysiseen ympäristöön ja etenkin muihin ihmisiin. Johtopäätöksenä voidaankin todeta, että perheiden tavoitteena haja-asutusalueella on familistinen elämäntapa; lähinaapurit on mukava tuntea mutta lähtökohtana on yksityiselämän turvaaminen. Muiden ihmisten kontrolli omaan asumiseen halutaan minimoida tonttikoon ja luonnonelementtien avulla. Tutkimuksen kannalta keskeisinä kirjallisuuslähteinä on käytetty seuraavia: Lauronen Erja (1991): Unelma ja sen toteuttajat: tutkimus suomalaisista omakotirakentajista, Pekkanen Johanna (1996): Kaavoihin kangistumattomat sekä Pekkanen et al. (1997): Maaseudun kilpailukykyisyys asuinympäristönä. Esimerkkinä Hämeenlinnan seutu. en
dc.language.iso fi
dc.subject asumispreferenssit fi
dc.subject elämäntapa fi
dc.subject haja-asuminen fi
dc.subject maisema fi
dc.title "Kyl me aika landella ollaan" : Haastattelututkimus pääkaupunkiseudun lähikuntien haja-asutusalueille muuttaneista nuorista perheistä fi
dc.identifier.laitoskoodi 707
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.09Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record