Työvoimapoliittisen koulutuksen ja IT-alan työmarkkinoiden kohtaaminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12301
Title: Työvoimapoliittisen koulutuksen ja IT-alan työmarkkinoiden kohtaaminen
Author: Lehtimäki, Helena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-05-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12301
Thesis level: master's thesis
Abstract: Työvoimapulan syntyminen ja samanaikainen työttömyys sekä pitkälle koulutettujen työttömyys ovat nykypäivää. Pro gradu -tutkielmani aiheena on työvoimakoulutuksen tarjonnan ja työmarkkinoiden tarpeiden yhteensopivuuden selvittäminen tietotekniikka-ammattilaisille annettavan työvoimakoulutuksen osalta. Yhteiskunnallisesti ja hallinto-opillisesti työllisyyskurssien vaikuttavuuden tutkiminen on työmarkkinoiden kohtaamattomuuden takia tärkeää. Jos ongelmaa voidaan lieventää työvoimakoulutuksella, sillä on yksilöiden työttömyyden pitkittyessä myös taloudellista ja inhimillistä merkitystä. Toimihenkilöiden työvoimakoulutusta on melko vähän ja erityisesti IT-ammattilaisille suunnattua koulutusta on vielä vähemmän. Nykyajan ja etenkin tulevaisuuden ammatit muuttuvat nopeasti. Jo muutama vuosi ammattiin valmistumisen jälkeen voivat tiedot olla auttamattoman vanhentuneita ja elinikäinen oppiminen tulee osaksi useimpien työntekijöiden ammattitaidon välttämätöntä ylläpitoa. Työvoimakoulutuksen järjestämisellä ja sen kautta opetusaiheiden valinnalla pyritään työllistämään työttömiä työnhakijoita. Tämän takia opetettavien taitojen tulisi olla niitä, joilla työllistytään parhaiten, eli niistä pitäisi olla työmarkkinoilla mahdollisimman paljon kysyntää. Tutkimuksessa käytän summatiivista arviointia, joka toteutetaan jälkikäteen. Näkökulma on prosessin arviointi eli työvoimakoulutuksen suunnittelun, toteutuksen ja hallinnon evaluointi. Kartoitan minkälaisesta osaamisesta IT-työmarkkinoilla nykyisin on kysyntää ja toisaalta minkälaiset mahdollisuudet tietoteknisen alan työttömällä on parantaa ammattitaitoaan yövoimakursseilla ja missä määrin tämä koulutus vastaa työmarkkinoiden tarpeita. Selvitän myös avoimien työpaikkojen ja virallisesti tilastoitujen työttömien työnhakijoiden määrän. Tutkimukseni näkökulma on työvoimapoliittisen koulutuksen toteuttamisen arviointi, siis prosessin arviointi. Työ on lähinnä empiirinen: arvioin tietyn hetken tilannetta työvoimakoulutuksen ja työmarkkinoiden osaamistarpeiden kohtaamisen osalta. Käytän positivistiseen traditioon liittyvää tilastollista menetelmää osaamistarpeiden ja koulutustarjonnan selkeyttämiseksi (vaikuttavuuden tutkiminen). Tähän liittyy koulutuksen taloudellisuus (tuloksellisuuden arviointi), ja myös tulkitsevan tieteen näkökulmaa, johon kuuluu havainnointi sekä monitahoisen ongelman eri puolien pohtiminen. Kerätyn aineiston käsittely tapahtuu osittain kvantitatiivisesti, mutta muuten tutkimus on kuvaileva ja kartoittava ja sitä tuetaan pienin tilastotiedoin. Tutkielman tuloksena on, että työvoimapoliittista täydennyskoulutusta järjestetään IT-alan ammattilaisille melko vähän. Muutamalle kurssille on kuitenkin saatu nykyisin työmarkkinoilla kysyttyjen työmenetelmien tai välineiden opetusta. Erityisesti verkkoympäristön sovellustyökalujen koulutusta tulisi lisätä. Työministeriön toimenala on muutosvaiheessa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: työvoimapoliittinen koulutus
työmarkkinat
tietotekniikka-ala
koulutus
työhallinto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.13Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record