Alkon ostajaintarkkailu - kasvatuskeino vai rangaistus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12310
Title: Alkon ostajaintarkkailu - kasvatuskeino vai rangaistus
Author: Kahlos, Hannu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Date: 2001-04-17
URI: http://hdl.handle.net/10138/12310
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa on tarkasteltu Alkoholiliikkeen (Alkon) harjoittaman ostajaintarkkailun syntyä ja sitä kuinka tästä määräaikaiseksi tarkoitetusta käytännöstä kehittyi sosiaalisen kontrollin väline, jonka tavoitteet asetettiin alunperin määriteltyä pitemmälle. Taustalla oli 1940-luvun sotavuosien tilanne, jossa aiemmin sovelletut väkijuomien kontrollikeinot osoittautuivat riittämättömiksi. Ostajaintarkkailulla yritettiin vaikuttaa asiakkaiden alkoholinkäyttötapoihin ja ohjata heitä "oikeisiin juomatapoihin". Tarkkailutoiminnan päämuodoksi määriteltiin alunperin myyntikielto, jolla pyrittiin vaikuttamaan yksilön käyttäytymiseen ja väärinkäyttäjän ympäristöön. Tarkoitus oli saada aikaan voimakas paine väärinkäyttöä vastaan ja luoda humaltumista paheksuva mielipide. Tutkielman lähdeaineisto muodostuu Alko Oy:n arkistoon tallennetuista asiakirjoista, jotka sisältävät ostajaintarkkailua koskevia tilastoja, henkilöasioita sekä ostajaintarkkailutoimiston ja toimikunnan muistioita, ehdotuksia ja pöytäkirjoja. Oy Alko Ab:n Alkoholihallinto-osaston arkistossa on Alkon viranomaistoiminnan tuloksena syntyneitä asiakirjoja, joista tärkeimmät ovat osaston kirjeenvaihto, kunnalliset tarkastuskertomukset ja niiden yhteenvedot, viranomaisten lausunnot, muistioita ja esitelmiä. Lisäksi on selvitetty Alkoholiliikkeen aikakauskirjasta alkoholipolitiikan eri toimijoiden käsityksiä alkoholipolitiikasta, erityisesti ostajaintarkkailusta. Tutkielmassa vertailukohteena on käytetty Ruotsin vastakirjajärjestelmää, joka oli merkittävä tarkastelukohde suomalaista alkoholipolitiikkaa pohdittaessa. Se oli myös tärkeä vertailukohde kun ostajaintarkkailua kehitettiin ja sitä arvosteltiin. Tarkkailulla pyrittiin vaikuttamaan erityisesti kahteen asiakaskuntaan: juopottelijoihin sekä välittäjiin ja salakauppiaisiin. Tarkkailu kohdistui voimakkaimmin kaupunkien juopottelevaan miespuoliseen työväestöön, jonka sosiaalisesta rakenteesta välittäjien ryhmä poikkesi selvästi. Suhteellisesti yleisintä välittäminen oli vähävaraisten ja vanhahkojen naisten joukossa. Heille se merkitsi usein välttämätöntä toimeentuloa. Järjestelmän rakenteesta vuoksi kontrolli kohdistui myymälöissä asioivaan koko väestöön. Alkoholinkäyttö synnytti uudenlaisia monivivahteisia käytäntöjä asiakkaan ja myymälähenkilökunnan välille. Asiakkaiden ostoja arvioitiin elämäntapaan ja varallisuuteen liittyvin sosiaalisin perustein. Kasvatustyö ei perustunut vapaaehtoisuuteen vaan siihen liittyi pakotteita ja uhkaa. Yleisössä tarkkailu sai aikaan ambivalenttisia tunteita toimenpiteitä kohtaan. Uusien ulkomaisten virtausten leviäminen alkoholistihuoltoon merkitsi myös väärinkäyttäjien pakkokontrollin kannatuksen vähenemistä Alkossa. Ostajaintarkkailutoiminnan arvioiminen käynnisti yhteiskunnallisen alkoholitutkimuksen Alkossa, mikä antoi realistisen kuvan suomalaisten juomatavoista. Auktoriteettiin perustuva kasvatustyö oli epäonnistunut, sillä se perustui tarkkailulle alunperin asetettuihin virheellisiin lähtökohtiin. Kansa ei osoittautunutkaan niin raittiushenkiseksi kuin tarkkailun kannattajat olivat sen kuvitelleet. Myymälä ei ollut sovelias paikka kasvatustehtävälle. Realistisen alkoholipolitiikan hahmottumisen myötä väärinkäyttäjien käsittely siirtyi pois Alkolta. Alkoholipolitiikassa tavoitteeksi asetettiin alkoholihaittojen vähentäminen ja otettiin käyttöön aikaisempaa hienovaraisemmat ohjailukeinot.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: alkoholipolitiikka
juomatavat
alkoholinkäyttö
Discipline: Economic and Social History
Talous- ja sosiaalihistoria
Ekonomisk och social historia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.40Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record