Työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys Euroopan unionissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12325
Title: Työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys Euroopan unionissa
Author: Ropponen, Jussi
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2003-10-30
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12325
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä pro gradu -tutkielmassa on tarkoitus selvittää syitä monia Euroopan maita vaivanneeseen työttömyyteen ja pitkäaikaistyöttömyyteen. Varsinkin viime vuosina erot mannereuroopan maiden työttömyysasteiden ja USA:n vastaavien lukujen välillä on ollut huomattava. Syiden selvittämiseksi näihin eroihin, olen tutustunut aihetta koskevaan taloustieteelliseen kirjallisuuteen. Historiallisena ilmiönä työttömyys liittyy olennaisesti teollistumiseen ja rakennemuutokseen, joka on perustunut tekniseen kehitykseen (monet työvaiheet ovat automatisoituneet) ja aiheuttanut työttömyyttä. Nykyisessä taloustieteellisessä keskustelussa nousee esille kaksi vaihtoehtoista tekijää korkean työttömyyden taustalla: rakennetekijät ja kysyntätekijät. Rakennetekijöillä tarkoitetaan mm. työn verotusta, työntekijän asemaa suojaavat lait (esim. irtisanomissuoja), työmarkkinajärjestöjen asema ja palkkaneuvottelujärjestelmä, sosiaaliturvajärjestelmä ja työttömyysturva. Monet taloustieteilijät ovat sitä mieltä, että Euroopan korkea työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys johtuvat näiden tekijöiden suuresta merkityksestä yhteiskunnassa. Toisaalta monet tutkijat väittävät, että yksin rakennetekijät eivät selitä työttömyyttä; myös kysyntätekijöillä on vaikutusta. Talouteen kohdistuneet negatiiviset sokit, kuten öljykriisi 1970-luvulla ovat suoraan aiheuttaneet työttömyyden nousua. Rakennetekijät eivät ehkä selitäkään työttömyyden nousua sinänsä, vaan pitkäaikaistyöttömyyttä. Työttömäksi jouduttuaan (esim. talouden laman vuoksi) työttömän työllistymistä estävät toisaalta hänen palkkaamiseensa liittyvät korkeat ylimääräiset kustannukset työnantajalle ja toisaalta kattava työttömyysturva, joka ei kannusta hakemaan työtä. Työttömyyden näin pitkittyessä työttömästä tulee työnantajan kannalta entistä vähemmän kiinnostava ja hänen ammattitaitonsa heikkenee suhteessa työssä oleviin. Pitkäaikaistyöttömyys on vakava ongelma monissa Euroopan maissa. Joissakin maissa jopa lähes puolet työttömistä työnhakijoista on pitkäaikaistyöttömiä, eli he ovat olleet työttöminä yli 12 kuukautta. Julkisessakin keskustelussa on pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ollut esillä mm. seuraavia keinoja: Työttömyysturvan tason alentaminen ja maksuperiodin lyhentäminen kannustaisivat työtöntä hakemaan nopeammin uutta työtä. Aktiivinen työvoimapolitiikka ja työttömien uudelleenkoulutus ohjaisivat työttömiä uusille paremmin työllistäville aloille. Työn verotuksen keventäminen ja palkan sivukulujen alentaminen varsinkin palvelu- ja matalapalkka-aloilla kannustaisi työnantajia palkkaamaan uusia työntekijöitä kustannusten laskiessa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan unioni
rakennetekijät
kysyntätekijät
työttömyys
pitkäaikaistyöttömyys
syyt
työttömyysturva
työvoimapolitiikka
uudelleenkoulutus
verotus
matalapalkkaisuus
palveluala
Eurooppa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.07Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record