Wage and Earnings Losses of Displaced Workers in Finland

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/12328
Title: Wage and Earnings Losses of Displaced Workers in Finland
Author: Appelqvist, Jukka
Contributor: University of Helsinki, Department of Political Science
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Irtisanotuksi tulemisen aiheuttamat kustannukset irtisanotuille työntekijöille ovat olleet aktiivisen tutkimuksen kohteena viime vuosina. Tyypillisesti kustannukset on arvioitu suuriksi ja pitkäkestoisiksi. Eri tutkimuksissa saaduissa tuloksissa on kuitenkin huomattavia eroja ja vastaava Suomea koskeva tutkimus on toistaiseksi ollut vähäistä. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään Tilastokeskuksen laatiman laajan henkilötasolla yhdistetyn työntekijä-työnantaja -paneeliaineiston avulla irtisanomisesta syntyvää kustannusta Suomessa vuosina 1992 ja 1997 irtisanotuille yksityisen sektorin työntekijöille. Sekä tavallista pienimmän neliösumman menetelmää että fixed effects -mallia käytetään kustannusten estimoimiseksi. Tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena on selvittää, miten irtisanominen tietyllä hetkellä vaikuttaa tuleviin palkkoihin ja ansiotuloihin, kun vertailuryhmänä käytetään vastaavia ei-irtisanottuja työntekijöitä. Tutkimuksen ensimmäinen keskeinen tulos on, että vuonna 1992 irtisanotut kokevat huomattavan kuukausipalkkojen laskun myös uudelleen työllistymisen jälkeen. Vielä viisi vuotta irtisanomisen jälkeen heidän kuukausipalkkojensa arvioitiin olevan noin 8 - 9,5 prosenttia alemmat kuin kontrolliryhmässä. Vastaavaa vaikutusta ei havaittu vuonna 1997 irtisanottujen keskuudessa. Vuosittaisissa ansiotuloissa tapahtuvien muutosten tulkinta ei ole aivan suoraviivaista tiettyjen teknisten haasteiden vuoksi. Silti niitä koskeva analyysi osoittaa selvästi, että irtisanotut kokevat huomattavan ansiotulojen menetyksen, jonka suuruus on oleellisesti sidoksissa irtisanomisen ajankohtaan. Vuonna 1992 lama-aikaan irtisanottujen ansiotulot tippuvat varovaisimpienkin estimaattien mukaan aluksi lähes 42 prosenttia ja ovat vielä viisi vuotta irtisanomisen jälkeen suhteellisesti lähes 23 prosenttia pienemmät kuin vertailuryhmässä. Vastaavat estimaattit vuonna 1997 irtisanotuille ovat noin 9,2 prosenttia ja hieman alle 4 prosenttia. Lopuksi työssä tarkastellaan mahdollisia selityksiä saaduille tuloksille. Tarkasteltuihin selityksiin kuuluvat henkisen pääoman tai lykätyn tehokkuuspalkan menetykset sekä kohtaanto-ongelman keskimääräistä paremmin ratkaisseiden työsuhteiden katkeaminen ja hyvän työmarkkina-aseman menettäminen. Erityisesti tarkastellaan myös työntekijän tuottavuutta koskevan epäsymmetrisen informaation mahdollista vaikutusta irtisanomisen jälkeiseen tilanteeseen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/12328
Date: 2007-01-22
Subject: irtisanominen
ansionmenetys
palkat
ansiokehitys
yksityinen sektori
työttömyys
yhdistetty työntekijä-työnantaja -aineisto
Suomi
1990-luku


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.95Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record