Wage and Earnings Losses of Displaced Workers in Finland

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Allmän statslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Appelqvist, Jukka
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:54:03Z
dc.date.available 2009-09-08T09:54:03Z
dc.date.issued 2007-01-22 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12328
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. sv
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. en
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä fi
dc.description.abstract Irtisanotuksi tulemisen aiheuttamat kustannukset irtisanotuille työntekijöille ovat olleet aktiivisen tutkimuksen kohteena viime vuosina. Tyypillisesti kustannukset on arvioitu suuriksi ja pitkäkestoisiksi. Eri tutkimuksissa saaduissa tuloksissa on kuitenkin huomattavia eroja ja vastaava Suomea koskeva tutkimus on toistaiseksi ollut vähäistä. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään Tilastokeskuksen laatiman laajan henkilötasolla yhdistetyn työntekijä-työnantaja -paneeliaineiston avulla irtisanomisesta syntyvää kustannusta Suomessa vuosina 1992 ja 1997 irtisanotuille yksityisen sektorin työntekijöille. Sekä tavallista pienimmän neliösumman menetelmää että fixed effects -mallia käytetään kustannusten estimoimiseksi. Tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena on selvittää, miten irtisanominen tietyllä hetkellä vaikuttaa tuleviin palkkoihin ja ansiotuloihin, kun vertailuryhmänä käytetään vastaavia ei-irtisanottuja työntekijöitä. Tutkimuksen ensimmäinen keskeinen tulos on, että vuonna 1992 irtisanotut kokevat huomattavan kuukausipalkkojen laskun myös uudelleen työllistymisen jälkeen. Vielä viisi vuotta irtisanomisen jälkeen heidän kuukausipalkkojensa arvioitiin olevan noin 8 - 9,5 prosenttia alemmat kuin kontrolliryhmässä. Vastaavaa vaikutusta ei havaittu vuonna 1997 irtisanottujen keskuudessa. Vuosittaisissa ansiotuloissa tapahtuvien muutosten tulkinta ei ole aivan suoraviivaista tiettyjen teknisten haasteiden vuoksi. Silti niitä koskeva analyysi osoittaa selvästi, että irtisanotut kokevat huomattavan ansiotulojen menetyksen, jonka suuruus on oleellisesti sidoksissa irtisanomisen ajankohtaan. Vuonna 1992 lama-aikaan irtisanottujen ansiotulot tippuvat varovaisimpienkin estimaattien mukaan aluksi lähes 42 prosenttia ja ovat vielä viisi vuotta irtisanomisen jälkeen suhteellisesti lähes 23 prosenttia pienemmät kuin vertailuryhmässä. Vastaavat estimaattit vuonna 1997 irtisanotuille ovat noin 9,2 prosenttia ja hieman alle 4 prosenttia. Lopuksi työssä tarkastellaan mahdollisia selityksiä saaduille tuloksille. Tarkasteltuihin selityksiin kuuluvat henkisen pääoman tai lykätyn tehokkuuspalkan menetykset sekä kohtaanto-ongelman keskimääräistä paremmin ratkaisseiden työsuhteiden katkeaminen ja hyvän työmarkkina-aseman menettäminen. Erityisesti tarkastellaan myös työntekijän tuottavuutta koskevan epäsymmetrisen informaation mahdollista vaikutusta irtisanomisen jälkeiseen tilanteeseen. en
dc.language.iso fi en
dc.subject irtisanominen en
dc.subject ansionmenetys en
dc.subject palkat en
dc.subject ansiokehitys en
dc.subject yksityinen sektori en
dc.subject työttömyys en
dc.subject yhdistetty työntekijä-työnantaja -aineisto en
dc.subject Suomi en
dc.subject 1990-luku en
dc.title Wage and Earnings Losses of Displaced Workers in Finland en
dc.identifier.laitoskoodi 711 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.95Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record