Siviilivaltaa rakentamassa : diskurssianalyyttinen tutkimus Euroopan unionin turvallisuuspoliittisesta roolista ja sen kehityksestä Afrikassa vuosina 1995–2006

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12349
Title: Siviilivaltaa rakentamassa : diskurssianalyyttinen tutkimus Euroopan unionin turvallisuuspoliittisesta roolista ja sen kehityksestä Afrikassa vuosina 1995–2006
Author: Simola, Leea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2006-05-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12349
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan siviilivallan käsitteen ja kansainvälisen politiikan tutkimuksen konstruktivistisen teorian valossa Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittista roolia Afrikassa. Tutkimus rajautuu käsittelemään Euroopan unionin paikallistumista Kongon demokraattisen tasavallan konfliktissa. Tarkoitus on selvittää, missä määrin Euroopan unionin harjoittama politiikka Afrikassa on ollut siviilivallan politiikkaa ja mitä muutoksia Euroopan unionin sotilaallisen aspektin kehittäminen on tuonut siihen tapaan, miten unioni representoi itsensä ulkopoliittisena toimijana alueella. Siviilivallan käsite on ollut alusta lähtien sidoksissa Euroopan yhteisöön ja sen integraatioprosessiin. Siviilivalta on toimija, joka politiikallaan pyrkii edistämään rauhanomaisia arvoja ja periaatteita, joista keskeisimpiä ovat demokratia, ihmisoikeudet, monenvälinen yhteistyö sekä sitoutuminen yleisesti hyväksyttyihin normeihin ja kansainvälisiin regiimeihin. Siviilivallan toimintakeinot perustuvat poliittiseen ja taloudelliseen vaikuttamiseen, jolloin sotilaallisen voiman käyttöä keinona ratkaista konflikteja pyritään rajoittamaan. Teoreettinen viitekehys nidotaan empiiriseen analyysiin ottamalla tarkastelun alle Euroopan unionin näkemykset turvallisuuspoliittisesta roolistaan Afrikassa vuosina 1995–2005. Tutkielma on rajattu käsittelemään Euroopan unionin turvallisuuspoliittista paikantumista yleisesti Afrikassa ja erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tutkimusmenetelmänä on diskurssianalyysi. Aineisto koostuu Euroopan unionin neuvoston sekä komission asiakirjoista sekä korkean edustajan Javier Solanan puheista tutkimuksen kattamalta ajanjaksolta. Analyysin tuloksena voidaan sanoa, että aineistosta löydettyjen diskurssien valossa EU näyttäytyy vahvasti siviilivaltana, ja sen sotilaalliset keinot kriisinhallinnassa eivät ole saaneet korostettua osaa, vaan ne nähdään vain yhtenä tehokkaan konfliktinehkäisyn osana. Kriisinhallinnan merkitys - sekä sotilaallisen että siviilikriisinhallinnan - on kuitenkin suuri EU:n käsitykselle uskottavuudestaan. Analyysin keskeinen johtopäätös oli se, että EU:n kattava keinovalikoima mahdollistaa sen, että unioni pystyy esittämään itsensä merkittävänä globaalina toimijana YK:n rinnalla rauhanturvaamisessa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: turvallisuuspolitiikka
EU-politiikka
kriisinhallinta
Afrikka
diskurssianalyysi
ulkopolitiikka
Euroopan unioni


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.88Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record