Uimalla iloa, terveyttä ja pitkää ikää koko kansalle : Uimavalistus urheilulehdistössä ja uimaharrastuksen leviäminen Helsingissä vuosina 1880 - 1930

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Talous- ja sosiaalihistoria (Yhteiskuntahistorian laitos) fi
dc.contributor University of Helsinki, Economic and Social History (Department of Social Science History) en
dc.contributor Helsingfors universitet, Ekonomisk och social historia (Institutionen för samhällshistoria) sv
dc.contributor.author Kaartinen, Aija
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:54:27Z
dc.date.available 2009-09-08T09:54:27Z
dc.date.issued 2001-09-05 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12355
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. sv
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. en
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä fi
dc.description.abstract Tutkimus keskittyy uimaharrastuksen ja uimataidon levittämisen tarkasteluun, uimavalistukseen vuosina 1880 - 1930. Siinä tarkastellaan, kuinka uimaharrastusta yritettiin tietoisesti levittää ja mitä perusteluja uimataidon oppimisen välttämättömyydelle ja uimaharrastuksen ylivertaisuudelle muihin liikuntamuotoihin nähden esitettiin erityisesti urheilulehdistössä. Helsingin kaupunki toimii tutkimuksessa esimerkkinä uimaharrastuksen leviämisestä, siitä, millaista "uimarielämä" oli konkreettisesti. Tutkimuksessa painottuu urheiluseurojen edustajien ja urheilumiesten sekä -naisten näkökulma. Uimavalistuksen tarkastelun kautta pureudutaan 1880 - 1930-luvun yhteiskuntaan, erityisesti tuona aikana valinneisiin ruumiillisuutta ja urheilua koskeviin mentaliteetteihin. Mentaliteeteilla tarkoitetaan "tavallisten" ihmisten kollektiivisessa tajunnassa vallinneita ajattelutapoja. Mentaliteetit erottaa aate-käsitteestä se, että nämä ajattelutavat ovat olleet tiedostamattomia: niillä ei ole julkilausuttuja pääperiaatteita, jotka olisi kirjoitettu kirjoiksi tai jotka voisivat henkilöityä joihinkin suurmiehiin tai suurteoksiin. Tutkimuksen pääasialliset lähteet ovat kaikki Suomessa vuosina 1880 - 1930 ilmestyneet urheilulehdet: Sporten (1881-1898), Suomen Urheilulehti (1898- ), Finsk Idrottsblad (1904, Idrottsbladet vuodesta 1918), Kisakenttä (1910-), Työväen Urheilulehti (1917-1930), Työläisnaisten Urheilulehti (1922-1946) sekä TUL (1928-) sekä urheilujärjestöjen ja järjestöaktiivien materiaali, historiikit ja arkistot. Vuosille 1891 - 1904 oli tyypillistä uimaharrastuksen levittäminen pääasiallisesti hukkuneiden määrän vähentämiseksi. Sisällissodan (1918) jälkeen valistuksen teemoissa näkyy työväenlehtien ja työväen liikuntakulttuurin esiinmarssi. korostivat uinnista saatavaa nautintoa ja virkistystä. Uinnin käytännön merkitys hengenpelastuksessa jäi toissijaiseksi: uimaharrastus asetettiin muiden terveyttä vaalivien urheilulajien rinnalle. Niin työväen- kuin "porvarilehdetkin", naisten kuin -"miesten"lehdetkin olivat yksimielisiä siitä, että juuri uinti oli sellainen laji, jota naistenkin sopii harjoittaa, ainakin kohtuudella. Biovalta-käsite toimii tässä tutkimuksessa vaikutteiden antajana. Michel Foucault'n mukaan vallankäyttö ei ole pelkkää repressioita, vaan hän kirjoittaa myös vallankäytön "positiivisista" tekniikoista. Sen sijaan, että uimavalistajat olisivat jakaneet kansalle uudenlaista valtaa omaan terveyteensä, elämänsä pituuteen ja onnellisuuteensa vaikuttamiseen verrattuna aikaisempaan, enemmän Jumalan ja kohtalon valtaan luottamiseen, uimavalistusdiskurssissa konstituoitiin kansalaisille vaikutusmahdollisuuden lisäksi myös (kansalais-)velvollisuus huolehtia ruumiistaan, jonka katsottiin kuuluvan ennen kaikkea valtiolle, yhteiskunnalle, isänmaalle, perheelle tai työväenluokalle: ei niinkään yksilölle itselleen. Valituskirjoituksilla vaikutettiin luomalla kontrasteja ja luokitteluja: uimataitoinen - normaali, luonnollinen vs. uimataidoton - epänormaali, luonnoton. Uimataidottomuuteen liitettiin negatiivisia ominaisuuksia: laiskuus, saamattomuus vs. rohkea ja reipas (vuosisadan vaihteen diskurssissa), ruma, sairas vs. kaunis, terve (hygieniadiskurssi vuodesta 1905), onnellinen vs., surullinen (hedonismidiskurssi työväenlehdissä 1920-luvulla). Erityisesti hygieniadiskurssissa naisilla oletettiin olevan luonnostaan enemmän näitä negatiivisia, epänormaaleja ominaisuuksia, joita piti muuttaa uimalla. en
dc.language.iso fi en
dc.subject uinti - historia - 1800-luku - 1900 -luku (ysa) en
dc.subject liikuntakasvatus - metaliteettihistoria - Suomi(ysa) en
dc.subject Aro, Toivo (kh) en
dc.title Uimalla iloa, terveyttä ja pitkää ikää koko kansalle : Uimavalistus urheilulehdistössä ja uimaharrastuksen leviäminen Helsingissä vuosina 1880 - 1930 en
dc.identifier.laitoskoodi 7142 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.57Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record