Kotimaisten osakkeiden suosimisilmiö: syitä ja selitysyrityksiä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12359
Title: Kotimaisten osakkeiden suosimisilmiö: syitä ja selitysyrityksiä
Author: Leskinen, Harri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-05-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12359
Thesis level: master's thesis
Abstract: Viime vuosikymmeninä kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden säädökset ovat poistuneet lähes kokonaan ja sijoittajille on avautunut mahdollisuus hajauttaa maakohtaista osakemarkkinariskiä myös ulkomaille. Tutkimusten mukaan sijoittajat eivät näytä hajauttavan varallisuuttaan rahoitusteorian oppien mukaan, vaan he suosivat kotimaisia osakkeita sijoituskohteinaan. Kansainvälisillä osakemarkkinoilla tätä ilmiötä kutsutaan kotimaisten osakkeiden suosimisilmiöksi eli kotimaavinoumaksi (equity home bias). Vähäinen kansainvälinen hajauttaminen johtaa talouden resurssien tehottomaan käyttöön. Laajasta empiirisestä tutkimuksesta huolimatta vinoumalle ei ole löydetty yleisesti hyväksyttyä selitystä. Tässä työssä tarkastellaan kotimaavinouman mahdollisia syitä ja selitysyrityksiä nykyisen kirjallisuuden valossa. Lähtökohtana oletetaan talouden hajauttavan optimaalisen osan varallisuudestaan kansainvälisille osakemarkkinoille ja havainnollistetaan odotusarvo-varianssimenetelmällä, kuinka optimaalinen portfolio poikkeaa datasta havaituista portfoliosta. Pääpaino on kuitenkin eri selitysyritysten tutkimuksessa eri mallikehikoilla. Yleisesti tutkittuja syitä ovat poikkeamat ostovoimapariteetista, transaktiokustannukset ja sellaiset pääomapanokset, joilla ei käydä kauppaa julkisilla markkinoilla (esim. inhimillinen pääoma). Viimeaikainen tutkimus on kuitenkin nostanut epäsymmetrinen informaation koti- ja ulkomaisten sijoittajien välillä vinouman pääsyyksi. Nykyisten rahoitus- ja makrotalousteorian mallien käytön edellytyksenä on oletus informaation täydellisyydestä: informaatio on heti saatavilla kaikille ja olevan ilmaista. Reaalimaailmassa näin ei kuitenkaan ole. Tutkielman tulosten mukaan poikkeamat ostovoimapariteetista tai transaktio-kustannukset eivät yksistään kykene selittämään vinoumaa, mutta inhimillisen pääoman vaikutus kansainväliseen hajauttamiseen on epäselvä riippuen tarkastellaanko inhimillistä pääomaa koko talouden vai ainoastaan osakkeisiin sijoittajien henkilöiden tapauksessa. Epäsymmetrinen informaatio koti- ja ulkomaalaisten sijoittajien välillä ja sijoittajien käyttäytyminen tarjoavat lupaavimman selityksen vinoumalle. Ongelmana on kuitenkin luotettavien tutkimustulosten saaminen johtuen teoreettisten mallien puutteesta, vaikka empiirisiä tutkimuksia on tehty paljon. Tärkeimmät lähteet: Lewis, K. (1999): Trying to Explain Home Bias in Equities and Consumption. Journal of Economic Literature 37, 571–608. Gehrig, T. (1993): An information based explanation of the home bias in international equity investments. Scandinavian Journal of Economics 95, 97–109.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kansainväliset arvopaperimarkkinat
osakemarkkinat
kotimaisten osakkeiden suosimisilmiö
epäsymmetrinen informaatio
käyttäytyminen
sijoittajat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.05Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record