Viholliskuvat terrorismin vastaisen sodan puheissa : metafora-analyysi Tony Blairin ja George W. Bushin sotaretoriikasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12365
Title: Viholliskuvat terrorismin vastaisen sodan puheissa : metafora-analyysi Tony Blairin ja George W. Bushin sotaretoriikasta
Author: Kurkela, Leena
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2006-05-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12365
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tulkielman tarkoituksena on selvittää 11. syyskuuta 2001 Yhdysvalloissa tapahtuneiden terroristi-iskujen jälkeisiin vastatoimiin ja niin kutsuttuun terrorismin vastaiseen sotaan liittyvää retoriikkaa Yhdysvaltain presidentin George W. Bushin sekä Iso-Britannian pääministerin Tony Blairin puheissa. Menetelmänä olen työssäni käyttänyt George Lakoffin ja Mark Johnsonin kehittämää metaforateoriaa. Tarkastelen analyysissa, kuinka puheita ja niissä käytettyjä metaforisia ilmauksia käytettiin perustelemaan omia poliittisia tavoitteita, sekä sitä minkälainen kuva vastassa olevasta vihollisesta piirtyi. Olen hyödyntänyt viholliskuvatutkimusta: viholliskuvien tarkastelun taustalla olen käyttänyt Ofer Zurin luomaa teoriaa viholliskuvien luokittelusta, sekä Hugh Rankin neliasteista luokittelua poliittisessa puheessa ilmenevästä ystävän ja vihollisen erottelusta ylistämisen ja parjaamisen keinoin. Tarkastelen myös, minkälainen kuva omasta kansakunnasta, omasta identiteetistä haluttiin luoda, ja miten retorisia keinoja, tarkemmin sanottuna metaforaa käytettiin vetämään rajoja meidän ja muiden, ystävän ja vihollisen välille, ja siten oikeuttamaan sota vihollista vastaan. Teoreettisena viitekehyksenä työssäni on sosiaalinen konstruktionismi, jonka mukaan sosiaalista todellisuutta merkityksellistetään, järjestetään, rakennetaan, uusinnetaan ja muunnetaan eli konstruoidaan jatkuvasti erilaisilla kielellisillä käytännöillä ja puhetavoilla. Olen myös tuonut esiin yhdysvaltalaista ja iso-britannialaista ulkopoliittista perinnettä. Tutkimuskohteenani ovat olleet sekä George W. Bushin että Tony Blairin puheet 11. syyskuuta jälkeen. Olen analysoinut puheita sekä Afganistanin että Irakin sodan ajalta. Havaitsin puheissa runsaasti metaforien käyttöä niin omaa kansakuntaa kuin vihollistakin kuvattaessa. Puheissa omaa kansakuntaa ylistettiin ja vihollista puolestaan pyrittiin kuvaamaan mahdollisimman pahana. Kaikki teorioissa esitetyt vihollisen luokittelut esiintyivät puheissa. Bushin puheissa korostui Amerikan johtajuus kansakuntien keskuudessa ja Blairilla puolestaan kansainvälisen yhteistyön merkitys maailman rauhan saavuttamiseksi. Bush korosti Amerikkaa terrorismin vastaisen sodan keskeisenä toimijana, kun taas Blair mainitsi useammin Amerikan lisäksi muitakin toimijoita, esimerkiksi Britannian ja muut kansakunnat. Irakin sodan jatkuessa Blair otti käyttöönsä joitakin aiemmin vain Bushilla käytössä olleita puhetapoja. Metaforien käyttöä kuvasi myös epämääräisyys: abstrakteja käsitteitä ensin konkretisoitiin metaforien avulla, mutta lopulta kuitenkin ilmaisut jäivät tarkemmin määrittelemättä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: metafora
terrorisminvastainen toiminta
viholliskuvat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.03Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record