Viholliskuvat terrorismin vastaisen sodan puheissa : metafora-analyysi Tony Blairin ja George W. Bushin sotaretoriikasta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Allmän statslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Kurkela, Leena
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:54:36Z
dc.date.available 2009-09-08T09:54:36Z
dc.date.issued 2006-05-02 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12365
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tulkielman tarkoituksena on selvittää 11. syyskuuta 2001 Yhdysvalloissa tapahtuneiden terroristi-iskujen jälkeisiin vastatoimiin ja niin kutsuttuun terrorismin vastaiseen sotaan liittyvää retoriikkaa Yhdysvaltain presidentin George W. Bushin sekä Iso-Britannian pääministerin Tony Blairin puheissa. Menetelmänä olen työssäni käyttänyt George Lakoffin ja Mark Johnsonin kehittämää metaforateoriaa. Tarkastelen analyysissa, kuinka puheita ja niissä käytettyjä metaforisia ilmauksia käytettiin perustelemaan omia poliittisia tavoitteita, sekä sitä minkälainen kuva vastassa olevasta vihollisesta piirtyi. Olen hyödyntänyt viholliskuvatutkimusta: viholliskuvien tarkastelun taustalla olen käyttänyt Ofer Zurin luomaa teoriaa viholliskuvien luokittelusta, sekä Hugh Rankin neliasteista luokittelua poliittisessa puheessa ilmenevästä ystävän ja vihollisen erottelusta ylistämisen ja parjaamisen keinoin. Tarkastelen myös, minkälainen kuva omasta kansakunnasta, omasta identiteetistä haluttiin luoda, ja miten retorisia keinoja, tarkemmin sanottuna metaforaa käytettiin vetämään rajoja meidän ja muiden, ystävän ja vihollisen välille, ja siten oikeuttamaan sota vihollista vastaan. Teoreettisena viitekehyksenä työssäni on sosiaalinen konstruktionismi, jonka mukaan sosiaalista todellisuutta merkityksellistetään, järjestetään, rakennetaan, uusinnetaan ja muunnetaan eli konstruoidaan jatkuvasti erilaisilla kielellisillä käytännöillä ja puhetavoilla. Olen myös tuonut esiin yhdysvaltalaista ja iso-britannialaista ulkopoliittista perinnettä. Tutkimuskohteenani ovat olleet sekä George W. Bushin että Tony Blairin puheet 11. syyskuuta jälkeen. Olen analysoinut puheita sekä Afganistanin että Irakin sodan ajalta. Havaitsin puheissa runsaasti metaforien käyttöä niin omaa kansakuntaa kuin vihollistakin kuvattaessa. Puheissa omaa kansakuntaa ylistettiin ja vihollista puolestaan pyrittiin kuvaamaan mahdollisimman pahana. Kaikki teorioissa esitetyt vihollisen luokittelut esiintyivät puheissa. Bushin puheissa korostui Amerikan johtajuus kansakuntien keskuudessa ja Blairilla puolestaan kansainvälisen yhteistyön merkitys maailman rauhan saavuttamiseksi. Bush korosti Amerikkaa terrorismin vastaisen sodan keskeisenä toimijana, kun taas Blair mainitsi useammin Amerikan lisäksi muitakin toimijoita, esimerkiksi Britannian ja muut kansakunnat. Irakin sodan jatkuessa Blair otti käyttöönsä joitakin aiemmin vain Bushilla käytössä olleita puhetapoja. Metaforien käyttöä kuvasi myös epämääräisyys: abstrakteja käsitteitä ensin konkretisoitiin metaforien avulla, mutta lopulta kuitenkin ilmaisut jäivät tarkemmin määrittelemättä. en
dc.language.iso fi en
dc.subject metafora en
dc.subject terrorisminvastainen toiminta en
dc.subject viholliskuvat en
dc.title Viholliskuvat terrorismin vastaisen sodan puheissa : metafora-analyysi Tony Blairin ja George W. Bushin sotaretoriikasta en
dc.identifier.laitoskoodi 711 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.03Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record