Lupa tappaa? : Eutanasian, ja erityisesti nonvoluntaarisen eutanasian, eettisiä kysymyksiä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12370
Title: Lupa tappaa? : Eutanasian, ja erityisesti nonvoluntaarisen eutanasian, eettisiä kysymyksiä
Author: Kallio, Mia-Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Moral Philosophy
Date: 2005-05-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12370
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Moral Philosophy
Käytännöllinen filosofia
Praktisk filosofi
Abstract: Tutkielmani käsittelee aktiivisen eutanasian problematiikkaa. Tekstissäni määrittelen keskeiset eutanasia käsitteet kuten aktiivisen ja passiivisen, voluntaarisen (tahdonalaisen), involuntaarisen (tahdonvastaisen) sekä nonvoluntaarisen (tahdottoman) kuolinavun. Tutkielmani puitteisssa käsittelen myös teknologian kehityksen aiheuttamia ongelmia, lääketieteen etiikan ongelmakenttää sekä eutanasiapolitiikkaa Suomessa ja ulkomailla. Aktiiviseen kuolinapuun liittyvät väärinkäytösten riskit sekä mahdollinen moraaliajattelun vääristyminen ovat myös esillä tekstissäni. Työni painopiste on nonvoluntaarisessa kuolinavussa, erityisesti tahdottoman eksistenssin käsittelyssä ja kuvailussa. Tutkielmani puitteissa käsittelen biografisen sekä biologisen eksistenssin eroja ja merkitystä sekä yritän perustella näkemyksen, jonka mukaan tahdottoman, passiivisen tilan lopettamisen voi olla hyväksyttävä ratkaisu biografisen elämän päättyessä. Työssäni pyrin osoittamaan että sekä voluntaarinen eutanasia että tahdottoman eksistenssin päättäminen - mikäli potilas on etukäteen ilmaissut voluntaarisen toiveensa - ovat moraalisesti hyväksyttäviä käytäntöjä. Potilaan autonomian kunnioittaminen edellyttää sekä aktiivisen että passiivisen kuolinavun hyväksymistä. Tutkielmassani pyrin osoittamaan, että aktin ja omission välinen ero ei useinkaan ole moraalisesti relevantti eutanasiatapauksissa - joissain tilanteissa aktiivinen eutanasia on humaanein ja mielekkäin potentiaalisesti tarjolla olevista lähes olemattomista vaihtoehdoista. Potilaan autonomisen näkemyksen sekä hänen biografisen elämänsä arvon tulisi olla ratkaisevat kriteerit aktiivisesta kuolinavusta päätettäessä. Tekstissäni pyrin osoittamaan biologisen, passiivisen eksistenssin olevan itsessään merkityksetön, pelkän instrumentaalisen arvon omaava olotila. Biologinen eksistenssi ei ole todellista, elämisen arvoista elämää. Hoitotahtokeskustelussa tahdottoman eksistenssin problematiikka yhdistyy voluntaariseen eutanasiaan ja autonomiaan, yksilön etukäteen ilmaisemaan vapaaseen tahtoon sekä aktiiviseen toimenpiteeseen. Hoitotahtoa seuraamalla ja sen valtuuksia laajentamalla myös kompetenssinsa menettäneiden potilaiden autonomiaa voitaisiin kunnioittaa - laajennettu hoitotahto mahdollistaisi aktiivisen puuttumisen pelkästään biologisesti elossa olevien potilaiden kuolinhetkeen. Tutkielmani nojautuu pitkälti Heta Gyllingin, Jonathan Gloverin, Peter Singerin sekä James Rachelsin eutanasiamyönteisiin teoksiin, teorioihin ja argumentteihin. Työni on teoreettinen ja lähdekirjallisuuteen tukeutuva, se ei sisällä empiiristä osuutta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: aktiivinen eutanasia
nonvoluntaarinen kuolinapu
biografinen eksistenssi
biologinen eksistenssi
autonomia
hoitotahto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.03Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record