”Yö ei ole pimeä päivä”: Moraaliset tosiasiat pragmatistisessa realismissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12392
Title: ”Yö ei ole pimeä päivä”: Moraaliset tosiasiat pragmatistisessa realismissa
Author: Haapanen, Ari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Moral Philosophy
Date: 2004-04-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12392
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Moral Philosophy
Käytännöllinen filosofia
Praktisk filosofi
Abstract: Tutkielma tarkastelee moraalisten tosiasioiden olemassaoloa ja niihin liittyviä ongelmia erityisesti pragmatistisen filosofisen perinteen valossa. Työn aihe kuuluu siten etiikan tutkimusalueeseen. Vielä täsmällisemmin työ edustaa metaeettistä tarkastelua, koska sen tutkimuskohteena ovat eettisten teorioiden taustalla vaikuttavat uskomukset. Työ tarkastelee sitä, millaisesta asiasta puhumme puhuessamme etiikasta tai moraalista. Työn alussa esitellään lyhyesti moraalirealismia. Moraalirealismin mukaan moraali koskee joitakin tosiasioita. Kun esitämme moraalisen väitteen, kuten ”Tappaminen on väärin”, emme ilmaise pelkästään mielipidettä kyseisestä asiasta, vaan väitteemme koskee jotakin maailmassa vallitsevaa tosiasiaa. Moraalirealismi on kuitenkin filosofiassa varsin kiistanalainen oppi. Monet filosofit kiistävät sen, että moraaliväitteemme koskisivat tosiasioita. Tämä moraalirealismia koskeva keskustelu liittyy laajempaan filosofiseen keskusteluun, joka koskee realismin ongelmaa. Lyhyen moraalirealismin esittelyn jälkeen esitellään moraalirealismia vastaan esitettyä kritiikkiä sekä realistien vastauksia kritiikkiin. Realismin kriitikot, joita voi yleisesti nimittää antirealisteiksi, kiistävät moraalisten tosiasioiden olemassaolon. Sen sijaan, että moraali koskisi tosiasioita, se lähinnä ilmaisee asenteitamme tai tunteitamme tms. eikä näin ollen väitä mitään meistä riippumattomasta todellisuudesta. Moraalirealismi ajautuu vaikeuksiin kriitikkojensa kanssa. Toisaalta myöskään kriitikkojen esittämät teoriat eivät pysty antamaan täysin tyydyttävää ja tyhjentävää kuvaa moraalin luonteesta. Mahdollisena ratkaisuna realismin ongelmaan tarkastellaan pragmatistista versiota moraalirealismista. Pragmatistiseen filosofiseen perinteeseen perustuva moraalirealismi onnistuu välttämään joitain realismiin liittyviä ongelmia. Pragmatismin lähtökohta on inhimillisen käytännön toiminnan tarkastelu. Inhimillisen käytännön asettaminen ensisijaiseksi tarjoaa mahdollisuuden välttää syytökset siitä, että moraali ilmentäisi vain tunteitamme tai mielipiteitämme. Pragmatisti näkee tunteet ja mielipiteet yhtä mielekkäänä tutkimuskohteena, kuin niin sanotut kovat empiiriset faktatkin. Pragmatismin mukaan meidän ei siis tarvitse erottaa inhimillistä totuutta ja empiiristä totuutta toisistaan, vaan inhimillinen todellisuus on jopa ensisijaista empiiriseen verrattuna. Tällaisena inhimilliseen toimintaan kohdistuvana tutkimuksena pragmatistinen tarkastelu voi paljastaa meille tosiasioita ihmisluonnosta. Nämä tosiasiat eivät välttämättä ole palautettavissa empiirisiin yksinkertaisiin tosiasioihin. Tämä ei kuitenkaan tee inhimilliseen olemiseen ja toimintaan liittyviä tosiasioita vähempiarvoisiksi tai vähemmän tosiksi kuin maailmassa vallitsevat ihmisestä riippumattomat tosiasiat. Itse asiassa pragmatisti ei myönnä tällaisten riippumattomien ja arvovapaiden tosiasioiden olemassaoloa lainkaan. Moraali inhimillisen käytäntönä ja toimintana on siten pragmatistille yhtä mielekäs ja tosiasioita koskeva tutkimuskohde kuin mikä tahansa empiiristen tieteiden tutkima kohde.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: moraalirealismi
pragmatismi
etiikka
metaetiikka
realismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.24Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record