Essays on Financial Contracting

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/12425
Julkaisun nimi: Essays on Financial Contracting
Toissijainen nimi: Esseitä rahoitussopimusten teoriasta
Tekijä: Vauhkonen, Jukka
Muu tekijä: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Päiväys: 2005-03-05
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12425
Opinnäytteen taso: Väitöskirja
Tiivistelmä: Väitöskirja koostuu johdantoluvusta ja neljästä rahoitussopimusten teoriaa käsittelevästä tutkimusluvusta. Ensimmäisessä tutkimusluvussa väitän, että monet velkasopimusten optimaalisuutta selittävät haitallisen valikoitumisen mallit, jotka perustuvat näennäisesti ei-kriittisiin oletuksiin, eivät ole robustisia markkinarakenteen muutoksille. Tutkimuksessani väitän, ettei velkasopimus ole optimaalinen sopimus näissä malleissa, jos oletus kilpailullisista rahoitusmarkkinoista korvataan oletuksella, että monopolirahoittaja on yritysten ainoa rahoituksen lähde. Toisessa tutkimusluvussa tutkin mahdollisia hyvinvointivaikutuksia, joita syntyy jos pankkien sallitaan tehdä osakesijoituksia luotottamiinsa yrityksiin. Agentuurikustannusmallien perusteella pankkien osakesijoitukset luotottamiinsa yrityksiin näyttäisivät lievittävän velkarahoitukseen liittyvää yritysten moraalikato-ongelmaa. Tutkimuksessani osoitan, että pankkien osakeomistusten yllämainittu mahdollinen hyöty on pieni tai olematon, kun pankit mallitetaan yritysten monitoroijiksi ja kun mallissa otetaan huomioon, että ainakin osa yrityksistä pystyy hankkimaan rahoitusta suoraan rahoitusmarkkinoilta. Kolmannessa tutkimusluvussa laajennan Aghionin ja Boltonin tunnettua epätäydellisten sopimusten teoriaan perustuvaa mallia ja rakennan teoreettisen mallin, jolla pyrin selittämään seuraavia empiirisiä havaintoja päätösvallan jakamisesta yrittäjän ja pääomasijoittajan välillä. Jos yrityksen kannattavuutta kuvaava signaali (esimerkiksi yrityksen tuotot ennen veroja ja korkokuluja) on huono, pääomasijoittaja saa tyypillisesti kaiken päätösvallan yrityksessä. Jos yrityksen kannattavuus paranee, yrittäjä saa osan päätösvallasta. Jos yrityksen kannattavuus on erinomainen, pääomasijoittaja luopuu suurimmasta osasta päätösvaltaoikeuksiaan. Neljäs tutkimusluku on lyhyt kommentti yllämainittuun Aghionin ja Boltonin malliin. Osoitan, että Aghionin ja Boltonin mallin tärkein tulos, joka liittyy päätösvallan ehdollisen jakautumisen optimaalisuusominaisuuksiin epätäydellisten sopimusten mallissa, pätee vain tietyn ehdon vallitessa.This thesis consists of an introductory chapter and four essays on the financial contracting theory. In the first essay, we argue that many adverse selection models of the standard one-period loan contracts are not robust to changes in the market structure. We argue that debt is not an optimal contract in these models, if there is only one (monopoly) financier instead of a large number of competitive financiers. In the second essay, we examine the welfare effects of allowing banks to hold equity in their borrowing firms. According to the agency cost literature, banks' equity stakes in their borrowing firms would seem to alleviate firms' asset substitution moral hazard problem associated with debt financing. We argue that this alleged benefit of banks' equity holding is small or non-existent when banks are explicitly modeled as active monitors and when firms have access also to market finance. In the third essay, we extend the well-known incomplete contracting model of Aghion and Bolton to attempt to explain the empirical observation that the allocation of control rights between the entrepreneur and the venture capitalist is often contingent in the following way. If the indicator of the company's performance (eg earnings before taxes and interest) is low, the venture capital firm obtains full control of the company. If company performance improves, the entrepreneur retains or obtains more control rights. If company performance is very good, the venture capitalist relinquishes most of his control rights. The fourth essay is a short note, in which we show that main result of the model of Aghion and Bolton related to the optimality properties of contingent control allocations under incomplete contracting environment holds only if an additional condition is satisfied.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: rahoitussopimukset
optimaaliset sopimukset
pääomarakenne
epätäydelliset sopimukset
financial contracts
security design
capital structure
incomplete contracts
Asiasanat (ysa): rahoitus
sopimukset
optimointi


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract_fi.pdf 48.76KB PDF Avaa tiedosto
abstract_en.pdf 48.61KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot