Eurooppalaisen sääntelyn muutokset rautatiealalla : Sääntelyn purkamisesta uudelleensääntelyyn

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12440
Title: Eurooppalaisen sääntelyn muutokset rautatiealalla : Sääntelyn purkamisesta uudelleensääntelyyn
Author: Sainio, Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-03-13
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12440
Thesis level: master's thesis
Abstract: Eurooppalainen sääntely, jolla tutkimuksessa tarkoitetaan nimenomaan EU:n antamaa sääntelyä, muuttuu jatkuvasti. Poliittisena taloustieteilijänä ja matemaatikkona tunnettu Giandomenico Majone on esittänyt, että eurooppalainen sääntely on lisääntynyt ja muuttunut niin merkittävästi, että EU:ta voitaisiin pitää eurooppalaisena sääntelyvaltiona. Lisäksi hän on katsonut, että sääntelyn purkaminen on Euroopassa johtanut sääntelyn lisääntymiseen eli uudelleensääntelyn yleistymiseen. Vaikka Majonen näkemyksiä on niin kiitelty kuin kritisoitukin, hänen käsityksiään sääntelyn muuttamisen kehityksestä, sääntelyn muuttamisen tavoista ja sääntelyn muuttamisen seurauksista ei ole aikaisemmin laaja-alaisesti tutkittu. Täten tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sitä, saavatko Majonen näkemykset eurooppalaisen sääntelyvaltion synnystä ja uudelleensääntelyn yleistymisestä tukea rautatiealan sääntelyn uudistamisesta. Rautatiealan uudistaminen valittiin tapaustutkimuksen kohteeksi ajankohtaisuutensa vuoksi: alan 2000-luvun alussa kunnolla käynnistynyt uudistaminen jatkuu yhä. Tutkimuksen aineistona käytettiin komission vuosina 1992-2006 antamia rautatiealan uudistamista käsitteleviä valkoisia kirjoja ja tiedonantoja. Komission asiakirjoja analysoitiin laadullisen tutkimuksen keinoin sisällönanalyysia hyödyntäen. Asiakirja-aineiston lisäksi tutkimuksen aineistoksi kerättiin myös EU:n toimielinten toistaiseksi vuosina 1990-2008 antamat rautatiealaa koskevat säädökset. Lisäksi tutkimuksessa perehdyttiin vastaavana ajanjaksona annetun kansallisen lainsäädännön kehitykseen sekä toissijaisena lähteenä aikaisempaan rautatiealan uudistamista koskevaan kirjallisuuteen. Tutkimus osoitti, että rautatiealan eurooppalainen sääntely elää selvää murrosvaihetta. Alan eurooppalainen sääntely on lisääntynyt merkittävästi. Lisäksi alan sääntely on yksityistämisen ja epäsuoran hallinnon lisääntymisen johdosta muuttunut itsesääntelystä pitkälti julkiseksi sääntelyksi. Koska kansalliset toimijat – joihin tässä luetaan niin sääntelyvaltiolle ominaiset sääntelijät kuin positiivista valtiota edustavat virkamiehet ja poliitikotkin – ovat kuitenkin yhä keskeisessä asemassa rautatiealan sääntelyn uudistamisessa, rautatiealan sääntelyn ei voida tutkimuksen mukaan katsoa muuttuneen siinä määrin, että rautatiealalla voitaisiin hyväksyä Majonen näkemys eurooppalaisen sääntelyvaltion olemassaolosta. Sen sijaan Majonen näkemys siitä, että sääntelyn purkamisen yleistyminen on johtanut sääntelyn lisääntymiseen, pitää tutkimuksen perusteella rautatiealalla paikkansa. Vaikka aikaisemmassa rautatiealan uudistamista koskeneessa tutkimuksessa on pidetty lähes itsestäänselvyytenä sitä, että rautatiealaa uudistetaan alan sääntelyä purkamalla, tutkimus osoitti, että rautatiealan uudistamisessa on hyödynnetty sääntelyn purkamista enemmän uudelleensääntelyä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: rautatieliikenne
sääntely
integraatio -- Eurooppa
deregulaatio
yksityistäminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.04Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record