Flyktingbarns välmående och anpassning i det finländska samhället

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12445
Title: Flyktingbarns välmående och anpassning i det finländska samhället
Author: Björklund, Ann-Sofie
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2002-11-26
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12445
Thesis level: master's thesis
Abstract: I teoridelen behandiades ackulturation och flyktingbarns anpassning till det nya samhället. J.W. Berrys ackulturationsteori användes som grund för arbetet. Föräldrarnas situation i det nya landet konstaterades inverka på barnens hälsa. Därför behandlades även det. Det sociala arbetets betydelse för flyktingfamiljer behandlades också. En kvantitativ undersökning utfördes genom korrelations- och regressionsanalyser, med material från en longitudinell undersökning. Sambandet mellan variabler och symtom, samt variablers påverkan på symtommängden undersöktes. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som innverkar på välmåendet och leder till symtom hos flyktingbarn. Det undersöktes också ifall det förekommer en ökning eller minskning av symtom med tiden. Hypotes l: Ju negativare händelser barnen upplevt, samt ju flera negativa faktorer som finns med i bilden, desto mera symtom har barnen. Hypotes 2: Marginalisering, förluster, traumatiska erfarenheter, samt föräldrarnas frånvaro (separation eller död) antogs vara av stor betydeise för barnens mentala hälsa. Resultaten visade att symtom ökade från tidpunkt ett till tidpunkt två. Psykiska problem hos modern påverkade symtom starkast i samband med den första tidpunkten. Traumatiska erfarenheter och hastighet angående flykten påverkade symtom mest vid den andra tidpunkten. Förluster visade sig inte påverka förekomsten av symtom. Ju flera negativa faktorer som fanns med, desto större visade sig sannolikheten vara för psykiska problem. I samverkan med andra hade föräldrarnas närvaro, psykiska problem hos modern, föräldrarnas brist på kontakt med sina landsmän, samt barnens kön och ålder ett betydande samband med symtomen hos flyktingbarnen. Även bristande socialt nätverk hos barnet visade sig ha betydelse vid den första tidpunkten. Äldre barn hade mera symtom och symtomförekomsten var mycket större bland pojkar än bland flickor. Viktiga källor: Ba Thien, N. & Malapert, B. (1988). The Psychological Consequences for Children of War Trauma and Migration. ln Miserez, (Ed.) Refugees - The Trauma of Exile. Dordrecht: Martinus Nijhoff publishers, 248-286. Berry, J.W. (1992). Acculturation and Adaptation in a New Society. lnternationai Migration: voi. 30, 69-85. Sosiaali- ja terveysministeriön monistetta 1992: 20. Pakolaistyö - sosiaalityön uusi maailma. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö: Pakolaistoimisto.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: flyktingbarn
ackulturation
symtom


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.96Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record