Kommunalförvaltningens organisering i de nordiska länderna och huvudstäderna : en beskrivande och jämförande analys

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12447
Title: Kommunalförvaltningens organisering i de nordiska länderna och huvudstäderna : en beskrivande och jämförande analys
Author: Björklund, Mathias
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2008-09-05
Language: swe
URI: http://hdl.handle.net/10138/12447
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: I och med den kommande service- och kommunstrukturreformen i Finland är organiseringen av kommunalförvaltningen en högaktuell fråga. Hur skall sådana förvaltningsmässiga modeller skapas som på bästa möjliga kostnadseffektiva sätt producerar den offentliga service som kommuninvånarna är i behov av? I de övriga nordiska länderna, Sverige, Danmark och Norge, har det redan tidigare genomförts omfattande organisatoriska förändringar i kommunalförvaltningen för att skapa effektivare lösningar inom den kommunala sektorn. Det är sålunda viktigt att följa med händelserna inom kommunalförvaltningen i de andra nordiska länderna för att bättre kunna avgöra vilka lösningar som vore bäst för Finland. Denna undersökning granskar kommunalförvaltningens organiseringsformer i de nordiska länderna Finland, Sverige, Norge och Danmark. Undersökningens syfte är att beskriva och jämföra kommunalförvaltningens organiseringsformer i dessa länder. Undersökningen strävar också efter att utgående från en modell för uppbyggnad av den offentliga förvaltningen utreda om graden av nätverksbaserad administration är hög eller låg inom de nordiska ländernas kommunalförvaltning. Som metoder har jag använt fallstudier, komparativ metod, klassindelande analys och kvalitativ textanalys. Avhandlingen beskriver kommunalförvaltningens organiseringsmodeller på ett allmänt plan i en strävan att skapa en utgångspunkt för kommande mera ingående och omfattande analyser. Beskrivningen och jämförelsen visar att det finns mycket som är olika och mycket som är lika inom kommunalförvaltningen i de nordiska länderna. Det har inte ännu gjorts lika stora strukturella förändringar i den finska kommunalförvaltningen som det gjorts i de andra nordiska länderna. Däremot är samarbetet mellan kommunerna starkare i Finland än i Sverige, Norge och Danmark. Existensen av en stark regionalförvaltning i Sverige, Norge och Danmark skiljer dem också från Finland. Trots att undersökningens teoretiska modell är grov, vilket gör det svårt att göra exakta analyser, visar undersökningen att graden av nätverksbaserad administration i de nordiska ländernas kommunalförvaltning kan ses som relativt hög.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: kommunalförvaltning
Norden
huvudstäder
nätverk
administration


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.69Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record