Selkeät moodit? : Informaatio, tarinankerronta ja attraktio television tsunamijournalismissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12448
Title: Selkeät moodit? : Informaatio, tarinankerronta ja attraktio television tsunamijournalismissa
Author: Ruikka, Aino
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 2006-02-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12448
Thesis level: master's thesis
Abstract: Journalismia ja erityisesti tv-journalismia on usein tarkasteltu kaksijakoisesta näkökulmasta. Journalismia on määritetty joko jaolla informaatio–viihde tai jaolla informaatio–tarinankerronta. Ruotsalainen mediatutkija Mats Ekström on vuonna 2000 esittänyt kaksijaon sijaan tv-journalismin tarkastelun apuvälineeksi jakoa kolmeen moodiin. Moodeja ovat informaatio, tarinankerronta ja attraktio. Tiivistetysti informaatiomoodissa toimittaja on tiedonvälittäjä ja yleisö tiedonjanoaja, kolmannet osapuolet taas tiedonlähteitä. Tarinankerronnassa toimittaja on kertoja, yleisö eläytyvä kuuntelija ja kolmannet osapuolet tarinan henkilöhahmoja. Attraktiossa taas toimittaja toimii esillepanijana, yleisö katsojana ja kolmannet osapuolet esiintyjinä. Tässä tutkielmassa on tarkasteltu Ekströmin moodiluokitteluun perustuvan laadullisen lähiluvun avulla sitä, miten tammikuussa 2005 esitetyt, tsunamikatastrofia käsitelleet television ajankohtaisohjelmat pyrkivät puhuttelemaan katsojia. Samalla on pohdittu Ekströmin mallin käyttökelpoisuutta aineiston analyysin välineenä. Aineisto koostui seitsemästä ajankohtaisohjelmasta sisältäen kaksi ohjelmaa kanavilta YLE TV1, YLE TV2 ja MTV3 sekä Nelosen esittämän yhden ajankohtaisohjelmaksi luettavan. Tämän aineiston perusteella, Ekströmiä soveltaen, suomalainen tv-journalismi perustuu loppujen lopuksi useimmiten informaatioon ja käyttää päällimmäisinä tiedonvälityksen keinoina tarinankerrontaa ja attraktiota harvoin. Informaatiomoodin mukaisissa jutuissa voi kuitenkin olla läsnä myös muiden moodien piirteitä ja muita keinoja puhutella yleisöä. Tsunamia käsitelleissä ajankohtaisohjelmissa tällaisia piirteitä edustivat useimmiten tsunamista selvinneiden tarinat sekä yksityisen surun runsas julkinen esittäminen, joiden molempien avulla vedottiin katsojien tunteisiin. Eri kanavien tavoissa puhutella yleisöä ei tämän aineiston perusteella ollut selkeitä eroja. Moodiluokittelun soveltaminen aineistoon ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta. Ekströmin esittämällä tavalla attraktion lisääminen informaation ja tarinankerronnan rinnalle ei ratkaise käsitteiden sisältämiä ristiriitaisuuksia tai ongelmaa siitä, etteivät journalistiset ohjelmat ole luokiteltavissa vain joko informaatioksi tai viihteeksi. Loppujen lopuksi Ekströmin mallissa informaatio–viihde-jako (kuten myös laatu–viihde-jako) ilmenee aineistoon sovellettaessa niin, että informaatiomoodi tietoiskuna edustaa informaatiota ja tarinankerronta sekä attraktio viihteellisiä piirteitä erotuksena informaatiosta. Moodien määritelmät ovat myös osin päällekkäisiä ja siksi moodeja on vaikea erotella toisistaan aineistoon sovellettaessa. Moodit ovat siis kaikkea muuta kuin selkeitä. Ajatuksena kolmannen elementin lisääminen on kuitenkin hyvä tapa laventaa keskustelua ja attraktio nostaa esiin mielenkiintoisia asioita journalismin viihteellisistä piirteistä, joita ei aina voi laskea tarinankerronnaksi. Tutkielman keskeisenä lähteenä on käytetty Mats Ekströmin artikkelia Information, Storytelling and Attractions: TV Journalism in Three Modes of Communication. Toinen tärkeä lähde on Minna Aslaman ym. Jääkö asia viihteen jalkoihin? Tarkastelussa television journalistiset ohjelmatyypit syksyllä 2003, jossa on myös sovellettu Ekströmin mallia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: journalismi
televisiojournalismi
viihteellistyminen
suuronnettomuudet
katastrofit
televisiojournalismi
ajankohtaisohjelmat
yleisö - televisio
televisio-ohjelmat
narratiivisuus
kerronta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.35Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record