Miksi apua Darfuriin? : Kansainvälisten järjestöjen syitä toimia Darfurin kriisissä vastuunjakoteorian mukaan

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12451
Title: Miksi apua Darfuriin? : Kansainvälisten järjestöjen syitä toimia Darfurin kriisissä vastuunjakoteorian mukaan
Author: Pulkka, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-05-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12451
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena on kansainvälisten järjestöjen toiminta Sudanin Darfurin alueella vuonna 2003 alkaneessa konfliktissa, jota on kuvattu humanitääriseksi katastrofiksi. Arvion mukaan 200 000 ihmistä on menettänyt henkensä ja yli kaksi miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa paetessaan Sudanin hallituksen ja kapinallisryhmien aseellista välienselvittelyä alueella. Kansainvälistä yhteisöä on vaadittu toimimaan voimakkaammin kriisin lopettamiseksi, ja nähty sen pettäneen Ruandan kansanmurhan jälkeiset lupaukset siitä, ettei tällaisia tapahtumia päästettäisi enää koskaan tapahtumaan. Kansainvälisten järjestöjen toimintaa Darfurissa on aiemmin tutkittu usein suojeluvastuun normin kautta. Sillä tarkoitetaan kansainvälisen yhteisön velvollisuutta suojella maan väestöä, jos valtio ei siihen itse kykene. Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaisia syitä Afrikan unioni, Pohjois-Atlantin liitto, Yhdistyneet kansakunnat sekä Euroopan unioni esittävät toimimisestaan Darfurin kriisissä vuosina 2004-2007. Tarkoituksena on perehtyä siihen, voidaanko järjestöjen virallisissa kannanotoissaan esittämistä syistä nähdä, minkälaisiin vastuunlähteisiin niiden toiminta kriisissä pohjautuu. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä käytetään David Millerin vastuunjakoteoriasta johdettuja normatiivisten syiden käsitteitä. Näistä on muodostettu viisi luokkaa: yhteisöllisyys, kapasiteetti, kausaalisuus, lupaus sekä avunpyyntö. Niitä käytetään selvittäessä, mihin perustuu järjestöjen halu auttaa Darfuria. Tutkielman tutkimuskysymykset ovat 1) Minkälaisia syitä Afrikan unioni, Pohjois-Atlantin liitto, Euroopan unioni ja Yhdistyneet kansakunnat ovat esittäneet toiminnastaan Darfurin kriisissä? Ja 2) Voidaanko esitettyjen syiden perusteella selvittää järjestöjen Darfurissa toimimisen vastuunlähteitä? Tutkimusmenetelminä käytetään kvantitatiivisen sisällön erittelyn sekä kvalitatiivisen sisällönanalyysin yhdistelmää. Analyysi jakautuu tutkimusmenetelmien mukaan kahteen osioon. Ensin taulukoidaan sisällön erittelyä käyttäen järjestöjen kannanotoista niiden esittämät syyt toiminnalleen. Nämä eritellään teoreettisesta viitekehyksestä muodostettujen luokitusyksikköjen mukaisesti. Tämän jälkeen esitettyihin syihin ja niiden merkityksiin perehdytään tarkemmin sisällönanalyysin kautta. Sisällön erittelyn tuloksissa havaittiin järjestöjen esittäneen toiminnastaan syitä, jotka voitiin yhdistää erilaisiin vastuunlähteisiin. Afrikan unioni toi kannanotoissaan esiin toimimisensa pohjautuvan Afrikan mantereen yhtenäisyyteen sekä tarpeeseen auttaa oman mantereen hädässä olevaa maata. Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan unionin kannanotoissa korostui laaja yhteisöllisyys tai universaalisuus. Pohjois-Atlantin liitto perusteli toimivansa Darfurissa, koska Afrikan unioni oli pyytänyt sen apua. Tutkielmassa päädyttiin toteamaan, ettei järjestöjen kannanotoissa esittämistä syistä voida päätellä, oliko järjestöjen Darfurissa toimimisen taustalla niiden esittämien syiden kuvastamat vastuunlähteet. Arvioitiin, että järjestöillä on monia mahdollisia syitä Darfurissa toimimiseen, eivätkä kaikki niistä liity vastuuseen. Muita syitä olivat muun muassa erilaiset materiaaliset syyt. Nähtiin myös, että järjestöt saattoivat kannanotoissaan korostaa toimivansa kriisissä jonkin tietyn syyn takia, ajaakseen erilaisia Darfuriin liittymättömiäkin päämääriään.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kansainväliset järjestöt
vastuu
sisällönanalyysi
vastuunjakoteoria
Darfur


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.29Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record