Yritysten kansainvälistyminen ja palkkaneuvottelut

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Allmän statslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Haanperä, Tuomas
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:55:52Z
dc.date.available 2009-09-08T09:55:52Z
dc.date.issued 2004-03-08 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12452
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Yritysten viime vuosikymmeninä voimistunut maailmanlaajuinen kansainvälistyminen on haaste työmarkkinoille. Tässä tutkielmassa tarkastellaan kansainvälistyvien yritysten ja järjestäytyneiden työmarkkinoiden vuorovaikutusta ammattiliittoteoreettisesta näkökulmasta. Tarkasteluissa keskeisiksi kysymyksiksi nousevat 1) järjestäytyneiden työmarkkinoiden vaikutukset kansainvälistyvien yritysten valintoihin sekä toisaalta 2) yritysten ulkomaantoiminnan vaikutukset järjestäytyneisiin työmarkkinoihin niin kansainvälistyvän yrityksen kotimaassa kuin ulkomaisen investoinnin vastaanottajamaassa, isäntämaassa (host country). Työ jakautuu viiteen lukuun. Johdantoluvussa esitellään tutkimusongelma ja aiheen taustaksi esitetään työmarkkinoita ja suoria ulkomaisia investointeja kuvaavia reaalimaailman tilastotietoja. Johdantolukuun kuuluu myös katsaus, jossa selvitetään aihepiirin tuore kirjallisuus. Lisäksi esitellään tulevien lukujen kannalta keskeistä järjestäytyneisiin työmarkkinoihin sekä monikansallisiin yrityksiin liittyvää teoriaa vakiintuneen kirjallisuuden avulla. Toinen luku selvittää kansainvälisten yritysten käyttäytymistä järjestäytyneillä työmarkkinoilla. Luku alkaa tutkielman kannalta keskeisen työnantajan hallintavalta -mallin (right-to-manage model) esittelyllä. Kansainvälistyvän yrityksen ja ammattiliittojen vuorovaikutusta tarkastellaan kahden maan ja kahden yrityksen (’kahden suunnan’) mallilla. Luvun tarkoituksena on selvittää yritysten kansainvälistymisen lähtökohtia ja perusmekaniikkaa sekä tutkia tuotedifferentiaation vaikutuksia yritysten kansainvälistyessä järjestäytyneillä työmarkkinoilla. Kolmas luku tarkastelee kansainvälisen yritysten ja ammattiliittojen interaktiota investoinnin vastaanottajamaan (isäntämaan) kannalta. Teoreettisella mallilla tutkitaan investointien vaikutuksia sekä keskitettyjen että yrityskohtaisten palkkasopimusten tapauksissa. Tulokset kertovat muun muassa, että ulkomaisella investoinnilla saattaa olla jopa haitallisia vaikutuksia isäntämaan työllisyyteen. Lisäksi havaitaan, että ulkomaiset yritykset saattavat vastoin odotuksia kannattaa keskitettyjä palkkaratkaisuja. Näin siis samalla pohditaan työmarkkinainstituutioiden roolia maiden välisessä investointikilpailussa. Neljäs luku täydentää kokonaisuuden, sillä siinä yrityksen kansainvälistymistä tarkastellaan investoivan yrityksen kotimaan näkökulmasta. Erityisenä taustakysymyksenä on uhka monikansallisista yrityksistä työn viejinä. Ajankohtaista aihetta motivoidaan katsauksella empiirisiin tutkimuksiin. Teoreettisen mallin avulla tarkastellaan, miten ulkomaille tehtävä investointi vaikuttaa kotimaan työntekijöitä edustavaan ammattiliittoon yrityksen kansainvälistyessä horisontaalisesti tai vertikaalisesti. Mallilla selvitetään, milloin yritykselle kansainvälistymisestä koituva kasvu on myös sen kotimaisille työntekijöille eduksi. Huomataan, että mikäli kotimaassa säilytetty ja ulkomaille siirretty tuotanto ovat toisiaan korvaavia (ts. horisontaalinen investointi), on todennäköistä, että ammattiliitto ei hyväksy yrityksen kansainvälistymispäätöstä. Toisaalta vertikaalinen tuotannonsiirto voi johtaa paitsi palkkojen myös työllisyyden kasvuun yrityksen kotimaassa. Tutkielman päättää päätelmäluku, jossa kootaan tulokset yhteen ja tehdään päätelmiä esitellyistä malleista ja niiden relevanssista reaalimaailmaan. Lopulta pohditaan ammattiliittojen asemaa ja tulevaisuutta yritysten kansainvälistyessä yhä voimakkaammin. en
dc.language.iso fi en
dc.subject kansainväliset yritykset en
dc.subject suorat ulkomaiset investoinnit en
dc.subject ammattiliitot en
dc.subject palkkaneuvottelut en
dc.title Yritysten kansainvälistyminen ja palkkaneuvottelut en
dc.identifier.laitoskoodi 711 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.28Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record