Styrd fritid i det senmoderna samhället En studie om deltagande i datakurs på Arbis

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12454
Title: Styrd fritid i det senmoderna samhället En studie om deltagande i datakurs på Arbis
Author: Blomfelt, Leila
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2003-10-01
Language: swe
URI: http://hdl.handle.net/10138/12454
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Abstrakt I avhandlingen studeras deltagande i frivilliga studier vid Helsingfors arbetarinstitut (Arbis). Speciellt intresse fästs vid deltagande i datakurser. Kursdeltagande studeras i termer av självstyrning och i förhållande till jaguppfattning, livsstil och identitet. Utgångspunkten är att betrakta all sorts kursdeltagande som en frivillig fritidshandling. Frivillighet belyses med hjälp av Michel Foucaults teori om självstyrning och styrningsmentalitet. Foucault utgör i detta förhållande en av de teoretiska grunderna. Övrig teoretisk diskussion utgår från Anthony Giddens senmoderna reflexiva jaguppfattning och livsstilstänkande. Det empiriska materialet utgörs av 13 tematiska öppna intervjuer med personer som deltog i datakurs vid Arbis under vårterminen 2003. Datakurserna som de intervjuade deltog i var antingen grundkurser eller så kallade datakörkortskurser. De intervjuade valdes från fyra olika kurser. I intervjuerna diskuterades både deltagande i datakurserna och i andra möjliga kurser samt delvis övriga fritidsaktiviteter. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av temaanalys. Resultaten visar att Arbis är en speciell institution i huvudstadsregionen, som en svenskspråkig oas. Den förstärker den finlandssvenska identiteten. Därutöver är den en institution som möjliggör inhämtande av olika slag av kunskaper och färdigheter. Det grundläggande i verksamheten är att den grundar sig på frivillighet som styrs av ett bildningsideal. Själva fritidsaktiviteten har betydelse för den egna jaguppfattningen i förstärkande bemärkelse. Deltagande i fritidskurser ingår i ett visst slag av livsstil, som är ett resultat av medvetna val och handlingar. Bildningsidealet är speciellt viktigt för deltagande i datakurs. Man deltar för att lära sig och eftersträvande av kunskap och ny färdighet är utmärkande för motiven för deltagande i datakurserna. Det speciella kunnandet innebär att man kan tillgodogöra sig de möjligheter som dagens kommunikationsteknologi erbjuder. Behovet av att kunna använda datorer väcks i olika situationer som har allt mer vardagliga drag, till exempel i arbetssammanhang, olika hobbyverksamheter eller i helt triviala sammanhang, såsom att läsa en tidning och bli hänvisad till en hemsida på internet för ytterligare information. Det väckta behovet styr individens handlingar, som i detta sammanhang leder till kursdeltagande.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: Foucault, Michel
Giddens, Anthony
opinnot - itseohjautuvuus
vapaa-aika - sivistys - identiteetti
Helsinki - työväenopistot
studier - självstyrning
fritid - bildning - identitet
Helsingfors - arbetarinstitut


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.98Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record