The Changing Sovereignty : A Comparison Between the Brezhnev and Clinton Doctrines and the Way They Reflect the Change in the Use and Understanding of the Concept

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12456
Title: The Changing Sovereignty : A Comparison Between the Brezhnev and Clinton Doctrines and the Way They Reflect the Change in the Use and Understanding of the Concept
Author: Rentola, Aino
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-01-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12456
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä tutkielma vertaa kahden suurvallan ulkopolitiikkaa - Brezhnev ja Clinton doktriineja. Tavoite on tarkastella, kuinka nämä doktriinit heijastavat sitä muutosta, joka on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana valtion suvereenisuuden, yhden kansainvälisten suhteiden tärkeimmän periaatteen, käytössä ja ymmärtämisessä. Suvereenisuus periaatteella, jokaisen valtion ylimmällä määräysvallalla siihen, mitä sen rajojen sisällä tapahtuu ja noiden rajojen loukkaamattomuudella, on pitkä historia, ja aina se on ollut kiivaan filosofisen keskustelun kohteena. Näiden kiistojen ytimen muodostaa ristiriita, joka vallitsee suvereenisuuden ja muiden keskeisten, joskin uudempien, kansainvälisen järjestelmän periaatteiden välillä. Näitä ovat kansalaisten oikeudet suhteessa valtioon, etenkin ihmisoikeudet ja vähemmistöjen oikeus kansalliseen itsemääräämiseen. Nämä ristiriidat muodostavat tutkimuksen kohteena olevan muutoksen ytimen. Kansainvälisen oikeuden tärkein dokumentti, YK:n peruskirja sisältää rinnakkain kaikki kolme periaatetta. Tutkimuksen ajatuksena onkin, ettei kansainvälistä oikeutta tai suvereenisuutta voida pitää kiistattomana totuutena vaan että ne ovat aina avoinna tulkinnalle. Lain kirjainta enemmän vaikuttaa siitä kunakin aikana vallitseva, voimakkaiden valtioiden tai kansainvälisen yhteisön enemmistön kannattama tulkinta. Brezhnev ja Clinton doktriinit nähdäänkin esimerkkeinä kahta hyvin erilaista aikakautta dominoineista tulkinnoista. Brezhnev doktriini muotoiltiin Neuvostoliiton miehittäessä Tshekkoslovakian keväällä 1968. Puolustaakseen toimiaan neuvostoliittolaiset kehittivät tulkinnan, jonka mukaan todellinen suvereenisuus ei ollut mahdollista kommunistisen valtion ulkopuolella. He näyttivät myös pitävän maailmanlaajuista kommunistista yhteisöä jonkinlaisena suvereenina kokonaisuutena. Clinton doktriini puolestaan liittyy Yhdysvaltain operaatiohin Kosovossa vuonna 1999. Se on johdettu suhteellisen uudesta humanitaaristen interventioiden ajatuksesta, ja sen mukaan valtio voi menettää suvereenisuutensa, jos se ei pysty suojelemaan tai tarkoituksella loukkaa kansalaistensa oikeuksia. Molemmat painotukset ovat selvästi nähtävissä ajan kansainvälisissä julistuksissa. Vaikka Clinton doktriniin liittyy vakavia ongelmia, kuten yleismaailmallisuuden puute ja mahdottomuus ja valtioiden sirpaloitumisen vaarat, ovat kansainvälisessä ilmapiirissä tapahtuneet muutokset, jotka johtivat doktriinin omaksumiseen, kuitenkin todellisia ja pysyviä. Niitä ovat kylmän sodan päättyminen ja sitä seurannut konfliktien luonteen muutos, globalisaatio asettamat rajoitukset valtion perinteiselle vallalle, ja median vaikutus tapaan, jolla ulkopolitiikkaa tehdään ja kansallisia etuja arvioidaan. Lisäksi doktriineja näytti erottavan poliittinen ympäristö, jossa niitä toteutettiin. Vaikka demokraattinen luonne saattoikin tehdä Clinton doktriinista hyväksyttävämmän, teki se siitä myös tehottomamman ja lyhytkestoisemman. Doktriineilla oli myös paljon yhteistä. Tärkein yhteinen piirre oli ideologian voimakas käyttö laittomien toimien puolustelemiseksi. Doktriinit jakoivat myös suurvalloille tyypillisen ajattelutavan ja ajatuksen, jonka mukaan suvereenisuutta voidaan tulkita erilailla erilaisten valtioiden välillä. Vertailussa onkin käytetty apuna monia suvereenisuutta koskevia teorioita.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Brezhnev, Leonid Ilich
Clinton, Bill
ulkopolitiikka - Neuvostoliitto - Yhdysvallat
suvereniteetti - suurvaltapolitiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.49Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record