Hyödykeverotus epätäydellisen kilpailun vallitessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12465
Title: Hyödykeverotus epätäydellisen kilpailun vallitessa
Author: Koukkula, Reeta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 1999-11-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12465
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tarkoituksena on vertailla kahta yleisimmin käytettyä hyödykeverotusmuotoa, myytyyn määrän perustuvaa yksikköveroa ja hyödykkeen arvoon perustuvaa ad valorem -veroa epätäydellisen kilpailun vallitessa. Täydellisen kilpailun vallitessa näiden veromuotojen välillä ei ole eroja, kun hinta ja rajakustannus asetetaan yhtä suuriksi. Epätäydellisen kilpailun vallitessa hinta asetetaan suuremmaksi kuin rajakustannus, jolloin veromuodot käyttäytyvät eri tavoin. Tutkielma keskittyy siihen, miten näiden kahden veromuodon vaikutukset kuluttajahintaan, myytyyn määrään, voittoihin, hyvinvointiin, hyödykkeen laatuun ja tuotedifferointiin eroavat toisistaan. Epätäydellisen kilpailun erilaiset ilmenemismuodot on pyritty ottamaan huomioon. Verojen vaikutuksia on tutkittu muun muassa vapaan sekä estetyn markkinoillepääsyn mallissa. Yritysten on oletettu aluksi tuottavan homogeenista tuotetta ja myöhemmin tarkastelu on laajennettu myös differoituihin tuotteisiin. Veromuotojen optimaalista rakennetta on tutkittu verouudistuksen avulla, jolloin verotuksen rakennetta on muutettu siirtämällä painopistettä yksikköverosta ad valorem -veroon siten, että verotulot pysyvät ennallaan. Lopuksi on esitelty empiirinen tutkimus koskien Euroopan Unioniin kuuluvien maiden tupakkaverotusta. Euroopan Unionin tupakkaveron harmonisointipyrkimysten vuoksi aihe on ollut erityisen huomion kohteena. Tutkimuksessa saadut tulokset tukevat esitettyjä teorioita. Ad valorem -veron voidaan päätellä tuottavan markkinoille alhaisemman hinnan ja matalamman voittojen tason kuin yksikkövero. Myös hyvinvoinnin kannalta ad valorem -vero tuottaa paremman lopputuloksen. Veromuotojen vaikutuksesta hyödykkeen laatuun ja tuotedifferointiin ei ole saatu aivan yksiselitteisiä tuloksia, mutta tutkimukset osoittaisivat ad valorem -veron johtavan alhaisempaan laatuun ja vähäisempään tuotevariaatioiden määrään markkinoilla. Keskeisimpiä lähteitä: Delipalla - Keen (1992): The Comparison Between Ad Valorem and Specific Tax Under Imperfect Competition. Journal of Public Economics. Besley (1989): Commodity Taxation and Imperfect Competition: A Note on Effects of Entry. Journal of Public Economics. Kayn ja Keenin artikkelit, mm. (1991) Product Quality Under Specific and Ad Valorem Taxation. Public Finance Quarterly.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: hyödykkeet
verotus
optimointi
ad valorem -vero
yksikkövero
verovertailu
epätäydellinen kilpailu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.81Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record