Kansainvälisten ja kotimaisten joukkovelkakirjamarkkinoiden tarkastelu liikkeeseenlaskijan näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12476
Title: Kansainvälisten ja kotimaisten joukkovelkakirjamarkkinoiden tarkastelu liikkeeseenlaskijan näkökulmasta
Author: Timonen, Jaana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-10-25
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12476
Thesis level: master's thesis
Abstract: Maailman joukkovelkakirjamarkkinat ovat kasvaneet ja kehittyneet voimakkaasti 1960-luvulta asti. Joukkovelkakirjamarkkinoiden merkitys ja emissiot ovat lisääntyneet niin Suomessa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Tähän kasvuun ovat vaikuttaneet joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun edullisuus sekä pankkien ja muiden luottolaitosten kontrollin väheneminen. Samalla myös useassa eri maassa yhtäaikaa liikkeeseenlaskettavien joukkovelkakirjojen eli eurojoukkovelkakirjojen osuus liikkeeseenlaskuinstrumenttina on kasvanut voimakkaasti. Kasvua on tapahtunut vaikka velkaa olisi ollut saatavilla kotimarkkinoiltakin. Tutkielmani tarkoituksena on vertailla eurojoukkovelkakirjoja ja kotimaisia joukkovelkakirjamarkkinoita sekä löytää tekijät, jotka ovat vaikuttaneet eurojoukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskujen suosioon. Tärkeimpiä näistä tekijöistä näyttävät olevat eurojoukkovelkakirjamarkkinoilla tarvittavan tiedotuksen tason, sääntöjen ja rajoitteiden vähäisyys sekä liikkeeseenlaskun nopeus, luottoluokituksen käyttö ja jälkimarkkinoiden tehokkuus. Kansainväliset emissiot mahdollistavat myös velkarahoituksen hajauttamisen eri maaihin ja useampaan eri valuuttaan. Lisäksi sijoittajia houkuttelevat eurojoukkovelkakirjamarkkinoilla suuremmista riskeistä ja alhaisimmista tuotosta huolimatta korkotulojen verottomuus, paremmat sijoitussalkun hajauttamismahdollisuudet sekä tehokkaammat ja likvidimmät jälkimarkkinat. Tutkielmani tarkoituksena on myös Markowitzin keskiarvovarianssianalyysiä apuna käyttäen löytää optimaalinen velanvaluuttajakauma kansainvälisiä joukkovelkakirjoja liikkeeseen laskevalle suomalaiselle yritykselle. Keskiarvovarianssianalyysiä on käytetty paljon arvioitaessa sijoituskohteiden optimaalista sijoitusstrategiaa ja empiirinen tutkimus onkin pystynyt osoittamaan sijoitussalkun hajauttamisesta saatavat potentiaaliset edut. Analyysiä on kuitenkin käytetty vähemmän valuuttamarkkinoilla toimivien sijoittajien optimaalisen salkunhajauttamisstrategian ratkaisuun. Levy (1981) on laskenut optimaaliset portfoliot eri maiden sijoittajille keskiarvovarianssianalyysin avulla kun sijoituskohteena ovat olleet eri valuutat. Levyn ratkaisumallin avulla olen ratkaisut suomalaisen liikkeeseenlaskijan optimaaliset liikkeeseenlaskuvaluutat. Vuosien 1990-2000 pohjautuvaan korko- ja valuuttakurssiaineistoon perustuvan analyysin tuloksina suomalaisen yrityksen olisi ollut järkevintä laskea liikkeelle Sveitsin frangimääräisiä joukkovelkakirjoja kaikilla sijoitusperiodeilla ja sijoittaa lainamaansa varat Iso-Britannian puntiin ja Yhdysvaltain dollareihin. Lisäksi liikkeeseenlaskuja olisi kannattanut tehdä kuukauden ja puolen vuoden periodeilla Kanadan dollareissa sekä kolmen kuukauden periodilla Ruotsin kruunuissa ja Japanin jenissä. Kun saatuja tuloksia verrataan todellisiin suomalaisten yritysten tekemiin liikkeeseenlaskuihin samalla aikaperiodilla huomataan, kuinka huonosti teoreettiset laskelmat kuvaavat todellisuutta. Todellisuudessa joukkovelkakirjat ovat pitkäaikaista lainaa. Sijoitusperiodin pidetessä valuuttakurssien tuottamat tuotot pääomalle alkavat kuitenkin korreloimaan voimakkaasti ja tällöin sijoitusten hajauttamisesta saatavat edut häviävät. Heikkouksistaan huolimatta keskiarvovarianssianalyysi on yksinkertainen ja käyttökelpoinen väline ratkaistaessa erilaisia sijoitusongelmia. Lisäksi se antaa hyvän kuvan hajauttamisesta saatavista potentiaalisista eduista.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: joukkovelkakirjamarkkinat
liikkeeseenlasku
eurojoukkovelkakirjat
keskiarvovarianssianalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.25Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record