Svenska Europaparlamentsvalet 1999 i Aktuellt och Rapport

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12485
Title: Svenska Europaparlamentsvalet 1999 i Aktuellt och Rapport
Author: Ögård, Kajsa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-05-05
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12485
Thesis level: master's thesis
Abstract: Den 13 juni 1999 valde svenska folket för andra gången representanter till Europaparlamentet. Valdeltagandet stannade på det katastrofalt låga 38,3 % och en av orsakerna till det låga valdeltagandet har ansetts vara medias bristfälliga bevakning: det som inte finns i media finns inte heller i folks medvetanden. Syftet med pro gradu-avhandlingen är att undersöka hur rapporteringen kring EU och EU-valet såg ut i Aktuellt och Rapport under en månad före det svenska EU-valet 1999 för att se om detta kan tänkas ha ett samband med det låga valdeltagandet. Syftet är inte att avgöra om mediabevakningen var orsaken till det svala intresset, utan att undersöka om kritiken ens är befogad, d.v.s. att se hur rapporteringens såg ut. I studien ingår både kvantitativa och kvalitativa ansatser. Alla inslag som helt eller delvis har att göra med EU har ord för ord transkriberats och analysen har utgått från dessa noteringar. I studien fästs uppmärksamhet både vid text och bild för att få en helhetsuppfattning av hur nyheterna valde att presentera de ämnen och personer som förekom i de EU-relaterade inslagen. För att rama in problemområdet tillämpas fyra teorier som sammantaget beskriver vilken effekt media har på sin publik, nämligen learning, agenda setting, framing och persuation. Teorierna presenteras bland annat i Ansolabehere, Behr & Iyengar (1993) The Media Game: American Politics in the Television Age. Studien visar att Aktuellts och Rapports bevakning av EU-valet 1999 var betydligt mer begränsad än under ett nationellt val, både vad gäller antalet inslag och den totala sändningstid som nyhetsprogrammen ägnade åt EU. När EU väl togs upp i nyhetsrapporteringen handlade det i mångt och mycket om det förväntat låga valdeltagandet och valet i sig, inte om sakfrågorna.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Europaparlamentet
val
valdeltagande
media


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.65Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record