Heroinmissbrukarens sociala värld samt svårigheter vid uppbrytningsförsök

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12488
Title: Heroinmissbrukarens sociala värld samt svårigheter vid uppbrytningsförsök
Author: Söderholm, Christa
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2000-04-19
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12488
Thesis level: master's thesis
Abstract: Arbetets syfte har varit att undersöka ifall det finns socialpsykologiska faktorer som hindrar narkomanen från att bryta sig loss ur missbruket. För detta ändamål har jag sökt efter positiva sidor i narkomanlivet som håller narkomanen fast vid missbruket. En annan målsättning har varit att studera ifall det finns ett mönster i missbrukarkarriären. Arbetet består av en litteraturgenomgång samt av en empirisk del som omfattar tolv temaintervjuer med heroinmissbrukare, varav fyra intervjuer är gjorda på fältet och åtta vid Järvenpää Socialsjukhus. Det empiriska materialet har studerats och analyserats ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv med stämplingsteorin som teoretisk referensram. Intervjumaterialet visar att narkomanen i ett tidigt skede av missbruket upplever narkotikalivet som positivt, men att livet som narkoman försämras ju längre karriären fortskrider. Ett typiskt mönster för missbruket är att narkomanen inte vill sluta då han ännu skulle kunna sluta och inte kan sluta då han i slutskedet vill lämna missbruket. Det faktum att narkomanens hela sociala värld byggts upp kring narkotikamissbruket och den tomhet som uppstår då missbruket lämnas utgör hinder för att narkomanen skall lyckas hålla sig drogfri även om han kommit ifrån sitt fysiska beroende av narkotika. Undersökningen visar i likhet med tidigare undersökningar att socialpsykologiska faktorer har stor betydelse för att uppbrytningsförsöken skall lyckas.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: narkomaanit - haastattelututkimus
riippuvuus - päihdeongelmaiset
heroiini - väärinkäyttö
narkomaner - intervjuundersökning
heroin - missbruk
missbrukare - beroende
social värld - narkomaner
missbrukarkarriär


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.50Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record