Sökande efter livets resurser - evaluering av familjearbetet i Mannerheims barnskyddsförbunds barnfamiljprojekt

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12493
Title: Sökande efter livets resurser - evaluering av familjearbetet i Mannerheims barnskyddsförbunds barnfamiljprojekt
Author: Seire, Carita
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-11-15
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12493
Thesis level: master's thesis
Abstract: Målet med denna avhandling är att evaluera familjearbetet i Mannerheims barnskyddsförbunds barnfamiljprojekt ur klientens synvinkel. I denna forskning koncentreras på en av projektets sju försöksorter, Stensböle i Helsingfors. Barnfamiljprojektet inledde sin verksamhet år 1996 och dess sista verksamhetsår är år 2000. Projektet har erbjudit stöd och hjälp för familjer med barn under tre år eller familjer som väntar barn. Det individuella familjearbetet har utgjort en central del av projektets verksamhet och det har även utgjort denna avhandlingens huvudsakliga forskningsområde. Denna forskning är en evalueringsforskning, som baserar sig på 13 temaintervjuer gjorda med familjer som deltagit i Barnfamiljprojektet. Till sin karaktär är projektet preventivt och har sin grund i ett lösningscentrerat närmandesätt. Även denna forskning har sin grund i prevention. Temaintervjuerna har analyserats utgående från coping, socialt stöd och personlig kompetens. Familjernas egna uppfattningar och upplevelser om projektet och dess innebörd i familjens liv, har varit centrala. Marketta Rajavaaras evalueringsforskning "Tavallisesta perheestä tapaukseksi - sosiaalitoimiston asiakastyö arvioinnin kohteena" har helhetsmässigt utgjort en viktig källa i denna avhandling. Resultaten i denna forskning påvisar att familjearbetet i Stensböle varit lyckat. Familjerna har upplevt att projektets familjearbetare faktiskt arbetar på gräsrotsnivå och därför har tröskeln för att kontakta familjearbetarna varit låg. Diskussionsmöjligheten värderades högt och via dessa diskussioner kunde familjerna bättre spegla sina egna tankar och känslor och komma i kontakt med sina inre resurser. Projektet kunde även bidra med barnskötarhjälp, vilket var för många familjer ytterst viktigt med tanke på deras orkande i vardagen. Gräsrotsaspekten, familjearbetarnas hållning och kompetens samt det skräddarsydda, klientcentrerade arbetssättet möjliggjorde det lyckade familjearbetet. Projektet lyckades även uppnå de familjer som förhåller sig skeptiska till andra myndigheter och serviceformer inom social- och hälsovårdssektorn.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Mannerheimin lastensuojeluliitto
perhetyö
arviointi
Mannerheims barnskyddsförbund
familjearbete
evaluering
klientcentrerad evaluering


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.83Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record