Unkari ja Euroopan unionin laajentuminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12497
Title: Unkari ja Euroopan unionin laajentuminen
Author: Pellinen, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-09-04
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12497
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimus käsittelee Euroopan unionin tulevaa itälaajentumista ja erityisesti Unkarin asemaa tässä prosessissa. Kylmän sodan päättyminen ja vuodesta 1989 liikkeelle lähteneet tapahtumat ovat johtaneet siihen, että Euroopan unionin tuleva laajentuminen asettaa unionin sellaisten haasteiden eteen, jollaisia se ei ole aikaisemmin joutunut kohtaamaan. Euroopan unionin on valmistauduttava tulevaan laajentumiseen, jotta olosuhteet olisivat parhaat mahdolliset jäsenyyttä hakeneille valtioille. Unionin kyvyllä ottaa uusia jäseniä ja säilyttää samalla yhdentymisen liikevoima on vaikutusta niin unionin kuin hakijamaidenkin etuihin. Tutkimuksessa on tarkoitus pyrkiä selvittämään, millaisia vaikutuksia tulevalla laajentumisella on Euroopan unioniin, sen toimintaan ja rakenteisiin. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan Unkarin jäsenyyden merkitystä ja vaikutusta tilanteessa, jossa unioni itse on haasteiden edessä. Millainen jäsenvaltio Unkarista tulisi? Miten unioniin suhtaudutaan Unkarissa? Mikä on sen rooli ja merkitys laajentuvassa unionissa?Tutkimuksen aineisto koostuu Euroopan komission ja parlamentin lausunnoista sekä tulevaa laajentumista käsittelevästä kirjallisuudesta ja artikkeleista. Tutkimuksen viitekehys rakentuu Euroopan unionin tulevan laajentumisen vaikutuksista tehtyjen tutkimusten pohjalle. Vaikutukset on jaettu kolmeen ryhmään, joita ovat laajentumisen poliittis- hallinnolliset vaikutukset, taloudelliset vaikutukset ja turvallisuuspoliittiset vaikutukset. Unkarin unioniin liittymistä tarkastellaan näiden viitekehyksessä esille tuotujen vaikutusten kautta. Tutkimustuloksista selviää, että Unkarin poliittiset voimat ovat vuodesta 1989 asti yksimielisesti tukeneet tavoitetta päästä Euroopan unionin jäseneksi: liittyminen on ollut Unkarin hallituksille keskeinen ulko- ja sisäpoliittinen tavoite. Positiivinen suhtautuminen unionin jäsenyyteen oli korkeimmillaan siirtymäkauden alussa, mutta on sen jälkeen ollut laskusuunnassa. Unkari on hakijamaista se, joka on lähimpänä EU- kuntoa. Taloudelliselta kannalta tuleva laajentuminen aiheuttaa paljon keskustelua niin jäsen- kuin hakijamaissakin. Jäsenmaissa ollaan huolissaan tulevan laajentumisen korkeista kustannuksista. Hakijamaat taas odottavat hyötyvänsä tulevasta jäsenyydestä etenkin taloudellisesti. Turvallisuuspoliittisesti Unkarin jäsenyys ei muodostu ongelmalliseksi, sillä maa on jo Naton jäsenmaa. Unkarin kohdalla keskeiseksi prioriteetiksi sen roolissa Euroopan unionin toimielimissä muodostuu varmasti vähemmistöpolitiikka. Suuri naapurimaissa elävä ulkounkarilaisten määrä on ongelmallinen puhuttaessa esimerkiksi työvoiman liikkuvuudesta, yhteiskunnallisista oikeuksista ja Euroopan unionin ulkorajoista. Tulevan laajentumisen myötä Euroopan unionista muodostuu entistä heterogeenisempi ja tämän vuoksi päätösten tekeminen kaikilla Euroopan unionin toimialoilla muodostuu entistä hankalammaksi. Erilaisten intressien yhteensovittaminen ja yhteisten päätösten tekeminen asettaa haasteita koko unionin tehokkaalle toiminnalle.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Euroopan unioni - jäsenyys - Unkari (ky)
Subject (ysa): laajeneminen
integraatio
Eurooppa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.12Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record