SAT/VIA : Suomen Aseveljien Työjärjestö/Vapaus Isänmaa Aseveljeys -järjestön toiminta Suomessa 1940-1944

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/12539
Julkaisun nimi: SAT/VIA : Suomen Aseveljien Työjärjestö/Vapaus Isänmaa Aseveljeys -järjestön toiminta Suomessa 1940-1944
Tekijä: Vuopala, Karoliina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntahistorian laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkimuksen kohteena on järjestö nimeltä SAT/VIA (Suomen Aseveljien Työjärjestö/Vapaus Isänmaa Aseveljeys). Järjestö harjoitti propagandaa ja mielialojen hoitoa siviiliväestön keskuudessa välirauhan ja jatkosodan Suomessa vuosina 1940-1944. SAT/VIA:n toiminta perustui tehokkaaseen salassapitoon ja psykososiaaliseen vaikuttamiseen. Järjestön johdossa toimi joukko Suomen vaikutusvaltaisimpia henkilöitä kaikista yhteiskunnallisista sektoreista, esimerkiksi työmarkkinajärjestöistä, puolustusministeriöstä ja valtiollisesta poliisista. SAT/VIA:lla oli erityisesti merkitystä sosiaalidemokraattien ja porvarillisten piirien yhteistyön foorumina. SAT:n aikainen organisaatio vuosina 1940-1941 keskittyi äärivasemmiston toiminnan tukahduttamiseen ja talvisodan synnyttämän kansallisen yksimielisyyden vaalimiseen. Jatkosodan aikana järjestön profiili muuttui enemmän sotaolosuhteita palvelevaksi ja myös nimi vaihdettiin salassapitosyistä VIA:ksi. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkentaa ja korjata SAT/VIA –järjestöstä tähän saakka vallinnutta kuvaa, joka on ollut sekä puutteellinen että harhaanjohtava. Tavoitteena on mahdollisimman johdonmukaisen kokonaiskuvan luominen. Tutkielmassa käsitellään SAT:n ja VIA:n organisaatioita erikseen, jotta niiden erilainen rooli tulisi esille. SAT/VIA kuvataan myös osana laajempaa Suomessa välirauhan ja jatkosodan aikana harjoitettua tiedotustoimintaa. Tutkimus sisältää eräänlaisen sosioekonomisen analyysin SAT/VIA:n toimintaan osallistuneista. Aiempi kuva SAT/VIA:sta on yleisesti ottaen antanut järjestöstä kuvan hyvin sosiaalidemokraattisena. Kuitenkin uuden alkuperäisaineiston valossa on käynyt ilmeiseksi, että sosiaalidemokraatit olivat enemmänkin järjestön toiminnan kohteena kuin varsinaisina aktiiveina. Tutkimuksessa analysoidaan myös kevyesti SAT/VIA:n harjoittamaa propagandaa ja sen luonnetta. Lisäksi arvioidaan mielialatyön vaikutuksia siviiliväestöön. Tärkeimmät alkuperäislähteet ovat SAT/VIA:n arkisto ja L. A. Puntilan yksityisarkisto, joita molempia säilytetään kansallisarkistossa. SAT/VIA:n arkisto on huonokuntoinen ja puutteellinen, joten tutkimuksessa on etsitty vahvistusta erinäisistä asiakirjoista mm. sota-arkistossa ja kansan arkistossa. Aiempi tutkimuskirjallisuus on käsitellyt hyvin vähän SAT/VIA:a, joten mitään yksittäistä teosta ei voi nostaa toisten edelle. Sen sijaan henkilöhistoriat ja aikakauden yleiskuvaukset ovat olleet tärkeää materiaalia.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/12539
Päiväys: 2000-09-01
Avainsanat: 1940-1944
organisaatio - maanpuolustusjärjestöt
propaganda - kotirintama - jatkosota
henkinen maanpuolustus - toinen maailmansota
antikommunismi - sotilaalliset järjestöt
Suomi
Oppiaine: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 48.99KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot